Concursuri


Departamentul de MatematicăDepartament Didactic

Concursuri activităţi pentru plata cu ora - septermbrie 2023

În cadrul Departamentului de Matematică sunt scoase la concurs, pentru plata cu ora, următoarele activităţi didactice:

Disciplina Specializare Semestrul Nr. ore fizice (săpt.) Post
Tehnici avansate de programare MI (III) II 2 (C) Lector universitar poziţia 45
Tehnici avansate de programare MI (III) II 2 (L) Lector universitar poziţia 45
Tehnici avansate de programare MI (III) II 2 (L) Lector universitar poziţia 45


Persoanele interesate vor depune dosarul la secretariatul facultăţii până vineri 15 septembrie 2023.


Tipul concursului: analiză dosar + interviu

sus

Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro