Ordinea de zi a şedinţelor de consiliu8 iulie 2024

 1. Avizarea Raportului de sinteza al comisiei de concurs pentru ocuparea postului de conferentiar univ. poz. 28 din statul de functii al Departamentului de Matematica.
 2. Diverse

12 iunie 2024

 1. Consultarea Consiliului in vederea desemnarii prodecanului Facultatii, in conformitate cu art. 29 al Metodologiei de organizare a alegerilor
 2. Avizarea planurilor de invatamant pentru programele de licenta (2024-2027) si master (2024-2026).
 3. Diverse

16 mai 2024

 1. Avizarea candidaturilor depuse pentru concursul de desemnare a decanului Facultatii de Matematica, mandatul 2024-2029
 2. Avizarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de conferentiar poz. 28 din statul de functii al Departamentului de Matematica
 3. Diverse

10 aprilie 2024

 1. Prezentarea si avizarea Raportului anual privind starea Facultatii de Matematica, in conformitate cu prevederile art. 141 din Legea 199/2023 a invatamantului superior si art. 53 alin. 5 din Carta UAIC.
 2. Avizarea comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2024 / septembrie 2024 / februarie 2025.
 3. Diverse

25 martie 2024

 1. Avizarea comisiei stiintifice de la nivelul Facultatii de Matematica
 2. Avizarea comisiei de contestatii constituita la nivelul Facultatii de Matematica.
 3. Diverse

6 martie 2024

 1. Avizarea scoaterii la concurs a postului de conferentiar poz. 28 din statul de functii al Departamentului de Matematica
 2. Avizarea listelor cu teme propuse pentru lucrarile de licenta si disertatie, seriile 2021-2024 (licenta), respectiv 2022-2024 (master).
 3. Discutarea regulamentului de acordarea a burselor, ca urmare a aparitiei noi Legi a invatamantului superior, nr. 199/2023
 4. Avizarea propunerilor de exmatriculari/reinmatriculari.
 5. Diverse

6 februarie 2024

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs la Departamentul de Matematica in semestrul I, anul universitar 2023-2024
 2. Avizarea rezultatelor competitiei de acordare a gradatiilor de merit si a sporurilor de performanta academica disponibile la Departamentul de Matematica
 3. Diverse

6 decembrie 2023

 1. Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile scoase la concurs in semestrul I, anul universitar 2023-2024
 2. Discutarea si avizarea actualizarilor propuse pentru Fisa de autoevaluare anuala a personalului didactic din Facultatea de Matematica
 3. Diverse

15 noiembrie 2023

 1. Avizarea Planului operational al Facultatii de Matematica pentru anul 2024
 2. Avizarea conditiilor de admitere si a numarului de locuri (licenta, master) pentru sesiunea iulie 2024
 3. Avizarea modului de desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor, promotia 2024
 4. Avizarea listei cu temele propuse pentru lucrarile metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I, seria 2024-2026
 5. Diverse

15 septembrie 2023

 1. Avizarea planurilor de invatamant pentru programele de studii din Facultatea de Matematica, licenta 2023-2026, master 2023-2025
 2. Avizarea statelor de func?ii pentru anul universitar 2023-2024
 3. Avizarea listelor cu exmatriculari la finalul anului universitar 2022-2023, in conformitate cu regulamentele de studii
 4. Discutarea altor probleme legate de debutul activitatilor didactice din anul universitar 2023-2024
 5. Diverse

5 iulie 2023

 1. Avizarea rezultatului concursului pentru ocuparea postului de asistent poz. 52 din Statul de func?ii al Departamentului de Matematica (raport de sinteza atasat)
 2. Discutarea si avizarea fisei de evaluare a personalului didactic al Facultatii de matematica (document atasat)
 3. Avizarea listei de exmatriculari la finalul semestrului 2, anul universitar 2022-2023
 4. Diverse

10 mai 2023

 1. Avizarea comisiilor de examinare pentru examenele de finalizare a studiilor (licenţă şi disertaţie), sesiunile iunie/iulie 2023, septembrie 2023, februarie 2024.
 2. Avizarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent poz. 52 din Statul de funcţii al Departamentului de Matematică.
 3. Diverse

5 aprilie 2023

 1. Prezentarea si avizarea Raportului anual al decanului Facultatii de Matematica.
 2. Avizarea documentelor privind acordarea burselor pentru semestrul II al anului universitar in curs.
 3. Diverse

1 martie 2023

 1. Avizarea scoaterii la concurs a postului de asistent poz. 52 din statul de functii al Departamentului de Matematica.
 2. Avizarea modificarii art. 15 din Regulamentl de organizare si functionare al Facultatii de Matematica.
 3. Avizarea comisiei de admitere pentru sesiunile iulie si septembrie 2023.
 4. Avizarea listelor cu teme propuse pentru lucrarile de licenta si disertatie, seriile 2021-2024 (licenta), respectiv 2022-2024 (master).
 5. Avizarea propunerilor de exmatriculari/reinmatriculari.
 6. Avizarea listei propuse pentru personal didactic/de cercetare asociat pentru semestrul 2 (suplimentar listei rezultate din statul de functii).
 7. Diverse

16 noiembrie 2022

 1. Avizarea Planului operational al Facultatii de Matematica pentru anul 2023 (document trimis joi, 10 noiembrie)
 2. Avizarea documentelor privind acordarea burselor in semestrul I, anul universitar 2022-2023
 3. Avizarea conditiilor de admitere si a numarului de locuri (licenta, master) pentru sesiunea iulie 2023
 4. Avizarea modului de desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor, promotia 2023
 5. Avizarea listei cu temele propuse pentru lucrarile metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I, seria 2023-2025
 6. Avizarea propunerii de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa D-lui Prof. univ. dr. Daniel Tataru (University of California, Berkeley)
 7. Avizarea in fiintarii Centrului de cercetare "Matematici aplicate in astronomie si mecanica teoretica"
 8. Diverse

8 februarie 2022

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea unor posturi didactice
 2. Stabilirea modalitatii de desfa?urare a activitatilor didactice la inceputul semestrului 2, anul universitar 2021-2022
 3. Avizarea listei de exmatriculari/reinmatriculari la inceputul semestrului 2, 2021-2022
 4. Diverse

8 decembrie 2021

 1. Avizarea comisiilor de concurs propuse pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice, semestrul I, 2021-2022
 2. Avizarea temelor propuse pentru lucrarile metodico-stiintifice elaborate in vederea obtinerii gradului didactic I, seria 2022-2024
 3. Diverse

3 noiembrie 2021

 1. Stabilirea modalitatii de desfasurare a activitatilor didactice in perioada urmatoare
 2. Avizarea Planului operational al Facultatii de Matematica pentru anul 2022
 3. Diverse

6 octombrie 2021

 1. Stabilirea modalitatii de desfasurare a activitatilor didactice in perioada urmatoare
 2. Avizarea scoaterii la concurs a unor posturi didactice
 3. Diverse

24 septembrie 2021

 1. Stabilirea modalitatii de desfasurare a activitatilor didactice in vederea inceperii anului universitar 2021-2022
 2. Diverse

20 septembrie 2021

 1. Avizarea statelor de functii ale Departamentlui de Matematica pentru anul universitar 2021-2022
 2. Avizarea listei studentilor propusi pentru exmatriculare la 1 octombrie 2021
 3. Discutarea unor probleme legate de inceperea anului universitar
 4. Diverse

19 mai 2021

 1. Avizarea rezultatului concursului pentru ocuparea postului de asist. poz. 51 din statul de functii al Departamentului de Matematica (raport de sinteza atasat)
 2. Avizarea planurilor de invatamant pentru seriile 2021-2024 (licenta) si 2021-2023 (master) - documente atasate, avizate saptamana trecuta in Consiliul departamentului
 3. Discutarea unor probleme privind organizarea si desfasurarea activitatii din facultate in anul universitar 2021-2022
 4. Diverse

19 mai 2021

 1. Discutarea si avizarea Criteriilor de evaluare a activitatii de cercetare a cadrelor didactice din UAIC, Facultatea de Matematica
 2. Diverse

7 mai 2021

 1. Punctul de vedere al Facultatii de Matematica privind Metodologia si Criteriile de evaluare a activitatii de cercetare a cadrelor didactice din UAIC
 2. Diverse

7 aprilie 2021

 1. Prezentarea si avizarea Raportului anual al decanului, in conformitate cu art. 213 alin. (9) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si ale art. 14 alin (4) din Carta UAIC
 2. Avizarea raportului si centralizatorului privind acordarea burselor pentru semestrul 2 al anului universitar 2020-2021
 3. Avizarea comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor, sesiunile iulie 2021- februarie 2022
 4. Diverse

10 martie 2021

 1. Avizarea planului de invatamant si a altor chestiuni legate de acreditarea programului "Matematici fundamentale pentru invatamant" (master, IFR)
 2. Discutarea criteriilor de acordare a burselor in semestrul 2 al anului universitar 2020-2021
 3. Avizarea propunerii de acordare a titlului de Profesor de Onoare d-lui prof. dr. Gheorghe Morosanu
 4. Diverse

17 februarie 2021

 1. Avizarea scoaterii la concurs a unor posturi didactice in Departamentul de Matematica in semestrul 2 al anului universitar 2020-2021
 2. Avizarea temelor de licenta si disertatie propuse pentru promotia 2022
 3. Diverse

3 februarie 2021

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice scoase la concurs in Departamentul de Matematica
 2. Participarea Facultatii de Matematica la proiectele de extensiuni ale UAIC
 3. Diverse

9 decembrie 2020

 1. Discutarea Fisei de autoevaluare a cadrelor didactice
 2. Avizarea Comisiei metodice
 3. Diverse

2 decembrie 2020

 1. Avizarea Regulamentului de organizare si functionare al Facultatii de matematica si Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului
 2. Avizarea comisiilor de concurs propuse pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice, semestrul 1 2020-2021
 3. Avizarea conditiilor de admitere si a numarului de locuri propuse pentru admiterea in anul universitar 2021-2022
 4. Avizarea listei temelor propuse pentru lucrarile metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului didactic 1, seria 2021-2023
 5. Discutarea Fisei de autoevaluare a cadrelor didactice
 6. Diverse

9 noiembrie 2020

 1. Avizarea Planului Strategic al Facultatii de Matematica 2021-2024 si a Planului operational 2021
 2. Discutarea unora dintre criteriile de acordare a burselor pentru semestrul 1 al anului universitar 2020-2021
 3. Diverse

14 octombrie 2020

 1. Avizarea scoaterii la concurs a unor posturi didactice, in semestrul 1 al anului universitar 2020-2021
 2. Diverse

14 septembrie 2020

 1. Avizarea planurilor de invatamant pentru anul universitar 2020-2021
 2. Avizarea statelor de functii pentru anul universitar 2020-2021
 3. Discutarea modalitatii de desfasurare a activitatilor didactice dupa inceperea anului universitar 2020-2021, in contextul pandemiei COVID-19
 4. Diverse

2 septembrie 2020

 1. Avizarea propunerii pentru functia de prodecan al Facultatii de Matematica
 2. Avizarea rapoartelor de sinteza ale concursurilor pentru ocuparea unor posturi didactice organizate la Facultatea de Matematica
 3. Diverse

6 august 2020

 1. Avizarea candidaturilor depuse pentru functia de decan Ón perioada 3-4 august 2020
 2. Diverse

8 iulie 2020

 1. Participarea Facultatii de Matematica la proiectul pilot de Master didactic organizat la UAIC
 2. Diverse

22 iulie 2020

 1. Avizarea candidaturilor depuse pentru functia de decan
 2. Diverse

28 aprilie 2020

 1. Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice propuse de facultate in semestrul 2, anul universitar 2019-2020
 2. Discutarea posibilitatilor de desfasurare a sesiunii de examene prin mijloace on-line
 3. Diverse

24 februarie 2020

 1. Avizarea scoaterii la concurs a unor posturi didactice, in semestrul II al anului universitar 2019-2020
 2. Avizarea comisiilor de examen pentru examenele de finalizare a studiilor (licenta si master), iunie-iulie 2020 si februarie 2021.
 3. Avizarea comisiei de admitere a Facultatii de Matematica pentru sesiunea iulie - septembrie 2020
 4. Diverse

17 februarie 2020

 1. Analiza si avizarea Regulamentului de organizare si functionare a Facultatii de Matematica si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului facultatii
 2. Avizarea comisiilor de examen pentru examenele de finalizare a studiilor (licenta si master), iunie-iulie 2020 si februarie 2021.
 3. Probleme organizatorice privind functionarea Consiliului facultatii
 4. Diverse

5 februarie 2020

 1. Validarea alegerilor pentru Consiliul Facultatii de Matematica si pentru reprezentantii facultatii in Senatul UAIC (cadre didactice)
 2. Validarea alegerilor reprezentantilor studentilor in Consiliul Facultatii de Matematica
 3. Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor de Profesor, poz. 12 si poz. 13, din Statul de functii al Departamentului de Matematica
 4. Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare poz. 5 (1/2 norma) din statul de functii al Departamentului de cercetare
 5. Avizarea listei temelor propuse pentru lucrarile de licenta si lucrarile de disertatie, promotia 2021
 6. Avizarea Regulamentului de organizare si functionare a Facultatii de Matematica si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului facultatii
 7. Diverse

15 ianuarie 2020

 1. Raportul anual al decanului privind starea Facultatii de Matematica (intocmit in conformitate cu prevederile art. 213 alin. (9) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si ale art. 14 alin (4) din Carta Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi)
 2. Diverse

20 noiembrie 2019

 1. Avizarea componentei comisiei electorale la nivelul Facultatii de Matematica
 2. Avizarea conditiilor de admitere pentru sesiunea iulie-septembrie 2020
 3. Diverse

6 noiembrie 2019

 1. Avizarea Planului Operational al Facultatii de Matematica pentru anul 2020
 2. Avizarea revizuirii regulamentului de functionare a Facultatii de Matematica
 3. Prezentarea concluziilor auditului intern desfasurat la Facultatea de Matematica in perioada iunie-septembrie 2019
 4. Diverse

09 octombrie 2019

 1. Avizarea propunerilor de scoatere la concurs a unor posturi didactice si de cercetare la Facultatea de Matematica, in semestrul I, anul universitar 2019-2020
 2. Diverse

16 septembrie 2019

 1. Avizarea planurilor de invatamant pentru anul universitar 2019-2020
 2. Avizarea statelor de functii pentru anul universitar 2019-2020
 3. Avizarea listei cu propuneri pentru profesori asociati pentru anul universitar 2019-2020 (sem. 1)
 4. Diverse

18 iunie 2019

 1. Discutarea solicitării ARACIS de modificare a denumirii unor programe de master
 2. Discutarea unor probeme legate de desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor
 3. Avizarea rezultatelor unor concursuri pentru posturi de cercetare pe durata determinată
 4. Diverse.

10 aprilie 2019

 1. Raportul anual al decanului privind starea Facultăţii de Matematică (întocmit în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (9) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale art. 14 alin (4) din Carta Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi)
 2. Avizarea listelor de acordare a burselor pentru semestrul 2
 3. Avizarea comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor (licenţă, disertaţie), promoţia 2019
 4. Avizarea unor teme pentru licenţă, disertaţie, promoţia 2020
 5. Diverse.

20 februarie 2019 (online)

 1. Avizarea rezultatului competiţiei pentru cordarea sporului de performanţă academică.

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


12 februarie 2019

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru posturile didactice scoase la concurs în cadrul Departamentului de Matematică, desfăşurate pe 5 şi 6 februarie;
 2. Diverse.

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


30 ianuarie 2019 (online)

 1. Avizarea procesului privind acordarea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică pentru personalul didactic.

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


15 ianuarie 2019 (online)

 1. Avizarea suplimentării temelor pentru lucrările metodico-ştiinţifice elaborate în vederea obţinerii gradului didactic I, seria 2019-2021.

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


10 ianuarie 2019 (online)

 1. Avizarea comisiilor de evaluare şi de contestaţii pentru competiţia de acordare a gradaţiilor de merit şi a sporului de performanţă academică.

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


5 decembrie 2018

 1. Avizarea formularului de auto-evaluare a performanţelor, în vederea obţinerii unei gradaţii de merit, pentru Facultatea de Matematică (Anexa 1 a Metodologiei);
 2. Avizarea propunerilor pentru lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului I;
 3. Diverse.

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


15 octombrie 2018

 1. Avizarea posturilor scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019;
 2. Avizarea rezultatelor alegerilor pentru un membru al Consiliului facultăţii;
 3. Diverse.

3 octombrie 2018 (online)

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


17 septembrie 2018

 1. Avizarea planurilor de învăţământ pentru anul universitar 2018-2019;
 2. Avizarea statelor de funcţii pentru anul universitar 2018-2019;
 3. Avizarea listei cu propuneri pentru profesori asociaţi pentru anul universitar 2018-2019 (sem. 1);
 4. Avizarea propunerilor facultăţii pentru conferirea titlului de Professor Emeritus;
 5. Diverse.

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


6 iulie 2018

 1. Avizarea dosarului d-lui prof. dr. O. Cârjă, pentru menţinerea calităţii de titular în învăţământul universitar.
 2. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocupare posturilor de asistent de cercetare, poz. 6 şi 7 (1/2 normă) din Statul de funcţii al Departamentului de cercetare.
 3. Diverse

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


4 iulie 2018 (online)

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


13 iunie 2018

 1. Discutarea unor probleme legate de desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.
 2. Diverse

18 aprilie 2018

 1. Raportul anual al decanului privind starea Facultăţii de Matematică (întocmit în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (9) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale art. 14 alin (4) din Carta Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi).
 2. Diverse

21 februarie 2018

 1. Avizarea scoaterii la concurs a unor posturi de cercetare (poz. 6 şi 7 din Statul de funcţii al Departamentului de cercetare, 1/2 normă).
 2. Avizarea temelor propuse pentru lucrările de licenţă şi disertaţie, promoţia 2019.
 3. Diverse

2 februarie 2018

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea unor posturi didactice (postul de lector poz. 39, posturile de asistent poz. 44 şi 45)
 2. Diverse

13 decembrie 2017

 1. Avizarea tematicii examenului de licenţă, promoţia 2018
 2. Avizarea Planului operaţional al Facultăţii de Matematică pentru anul 2018
 3. Diverse

15 noiembrie 2017

 1. Tematica examenului de licenţă, promoţia 2018
 2. Diverse

11 octombrie 2017

 1. Scoaterea la concurs a unor posturi didactice şi de cercetare
 2. Diverse

13 septembrie 2017

 1. Avizarea planurilor de invatamant pentru anul universitar 2017-2018
 2. Avizarea statelor de functii pentru anul universitar 2017-2018
 3. Avizarea listei cu propuneri pentru profesori asociati pentru anul universitar 2017-2018 (sem. 1)
 4. Avizarea propunerilor facultatii pentru conferirea titlului de Professor Emeritus Domnilor: Prof. univ. dr. Stan Chirita, Prof. univ. dr. Aurel Rascanu, Prof. univ. dr. Ioan Tofan, Prof. univ. dr. Ioan Vrabie
 5. Diverse

7 iulie 2017

 1. Avizarea dosarului d-lui prof. dr. C. Zalinescu, pentru mentinerea calitatii de titular in invatamantul universitar.
 2. Diverse

3 mai 2017

 1. Discutarea standardelor minimale necesare şi obligatorii ale Universităţii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, domeniul matematică.
 2. Diverse

21 iunie 2017

 1. Avizarea propunerii pentru funcţia de coordonator al Departamentului de Cercetare al Facultăţii de Matematică
 2. Diverse

3 mai 2017

 1. Discutarea standardelor minimale necesare şi obligatorii ale Universităţii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, domeniul matematică.
 2. Diverse

29 martie 2017

 1. Situaţia burselor pe semestrul II.
 2. Avizarea candidaturilor pentru procesul de selecţie în vederea completării comisiilor CNATDCU.
 3. Diverse

15 martie 2017

 1. Raportul anual al decanului privind starea Facultăţii de Matematică (întocmit în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (9) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale art. 14 alin. (4) din Carta Universităţii)
 2. Avizarea unor teme pentru lucrările de licenţă şi disertaţie, promoţia 2015 - 2018.
 3. Diverse

8 februarie 2017

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea unor posturi didactice si de cercetare (postul de lector poz. 38, Departamentul de Matematica; posturile de asistent de cercetare poz. 5 si 7, Departamentul de cercetare, ambele cu 1/2 norma).
 2. Avizarea temelor pentru lucrarile de licenta si disertatie, promotia 2015-2018.
 3. Avizarea tematicii pentru examenul de licenta, sesiunea iulie 2017.
 4. Avizarea urmatoarelor regulamente:
  • Regulamentul de organizare si functionare, Facultatea de Matematica
  • Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul facultatii
  • Regulamentul de organizare si functionare, Departamentul de Matematica
  • Regulamentul de organizare si functionare, Departamentul de cercetare a Facultatii de Matematica.
 5. Avizarea documentelor:
  • Planul strategic de dezvoltare institutionala a Facultatii de Matematica 2017-2020
  • Planul operational de dezvoltare institutionala a Facultatii de Matematica pentru 2017.
 6. Diverse

14 decembrie 2016

 1. Avizarea temelor propuse pentru gradul didactic I seria 2017 - 2019
 2. Avizarea Comisiei de evaluare a dosarelor de acordare a gradaţiilor de merit şi a Comisiei de contestaţii, în vederea desfăşurării concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit de către personalul didactic
 3. Precizări privind calendarul şi Metodologia de desfăşurare a concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit de către personalul didactic
 4. Discuţii privind oportunitatea unor criterii suplimentare pentru acordarea burselor
 5. Diverse

25 ianuarie 2017

 1. Avizarea rezultatelor concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit de către personalul didactic
 2. Diverse

14 decembrie 2016

 1. Avizarea temelor propuse pentru gradul didactic I seria 2017 - 2019
 2. Avizarea Comisiei de evaluare a dosarelor de acordare a gradaţiilor de merit şi a Comisiei de contestaţii, în vederea desfăşurării concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit de către personalul didactic
 3. Precizări privind calendarul şi Metodologia de desfăşurare a concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit de către personalul didactic
 4. Discuţii privind oportunitatea unor criterii suplimentare pentru acordarea burselor
 5. Diverse

6 decembrie 2016

 1. Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile scoase la concurs in semestrul I (1 post lector, 2 posturi asistent cercetare)

23 noiembrie 2016

 1. Validarea alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii (un loc, ciclul licenţă), în urma votului din 25.10.2016
 2. Evaluarea periodică a unor programe de studii
 3. Situaţia burselor pe semestrul 1
 4. Diverse


sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro