Plan de învăţământDomeniul: MATEMATICĂ

Specializarea:

Forma de învăţământ: ZI

Seria:
Semestrul I

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
M_1AlL
ALGEBRA LINIARA
LINEAR ALGEBRA
2 3 0 0
5
EF
M_1CDI
CALCUL DIFERENTIAL SI INTEGRAL PE MULTIMEA NUMERELOR REALE
DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS ON REAL LINE
3 4 0 0
6
EF
M_1EdF
EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 1 0 0
1
Cv
M_1EMP
ELEMENTE DE MATEMATICI PREUNIVERSITARE
ELEMENTS OF PRE-UNIVERSITY MATHEMATICS
0 0 0 3
3
EvP
M_1FPr
FUNDAMENTELE PROGRAMARII
FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
2 0 2 0
5
EvP
M_1GeA
GEOMETRIE AFINA
AFFINE GEOMETRY
3 3 0 0
6
EF
M_1Eng, M_1Fra, M_1Ger
LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0
3
EvP
M_1Log
LOGICA SI TEORIA MULTIMILOR
LOGIC AND SET THEORY
2 2 0 0
5
EF
M_109
PSIHOLOGIA EDUCATIEI
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
2 2 0 0
5
EF

Semestrul II

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
M_2AlC
ALGORITMI SI COMPLEXITATE
ALGORITHMS AND COMPLEXITY
2 0 2 0
5
EvP
M_2ArC
ARITMETICA SI COMBINATORICA
ARITHMETICS AND COMBINATORICS
2 2 0 0
5
EF
M_2CaD
CALCUL DIFERENTIAL PENTRU FUNCTII DE MAI MULTE VARIABILE REALE
DIFFERENTIAL CALCULUS FOR SEVERAL REAL VARIABLES FUNCTIONS
3 4 0 0
6
EF
M_1EdF
EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 1 0 0
1
Cv
M_2GeE
GEOMETRIE EUCLIDIANA
EUCLIDIAN GEOMETRY
2 3 0 0
5
EF
M_2Eng, M_2Fra, M_2Ger
LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0
3
EvP
M_215
PEDAGOGIE I (FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI + TEORIA ?I METODOLOGIA CURRICULUMULUI)
PEDAGOGY I. FUNDAMENTALS OF PEDAGOGY + CURRICULUM THEORY AND METHODOLOGY)
2 2 0 0
5
EF
M_2SAF
STRUCTURI ALGEBRICE FUNDAMENTALE
FUNDAMENTAL ALGEBRAIC STRUCTURES
2 3 0 0
6
EF

Semestrul III

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
M_3ArI
ARITMETICA IN INELE
ARITHMETICS OVER RINGS
2 2 0 0
5
EF
M_3CaI
CALCUL INTEGRAL
INTEGRAL CALCULUS
4 3 0 0
6
EF
M_3EcD
ECUATII DIFERENTIALE
DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0
5
EF
M_1EdF
EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 1 0 0
1
Cv
M_3GCS
GEOMETRIA CURBELOR SI SUPRAFETELOR
GEOMETRY OF CURVES AND SURFACES
2 3 0 0
6
EF
M_3Eng, M_3Fra, M_3Ger
LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0
3
EvP
M_322
PEDAGOGIE II (TEORIA ?I METODOLOGIA INSTRUIRII + TEORIA ?I METODOLOGIA EVALU?RII)
PEDAGOGY II.INSTRUCTION THEORY AND METHODOLOGY + EVALUATION THEORY AND METHODOLOGY
2 2 0 0
5
EF
M_3SoM
SOFT MATEMATIC
MATHEMATICAL SOFTWARE
1 0 3 0
5
EvP
M_3Vol
VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3
3
EvP

Semestrul IV

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
M_4AnC
ANALIZA COMPLEXA
COMPLEX ANALYSIS
2 3 0 0
6
EF
M_4Cri
CRIPTOGRAFIE (CURS OPTIONAL I)
CRYPTOGRAPHY (ELECTIVE COURSE I)
2 0 2 0
4
EvP
M_427
DIDACTICA SPECIALIZARII
DIDACTICS OF SPECIALISATION
2 2 0 0
5
EF
M_1EdF
EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 1 0 0
1
Cv
M_4GeC
GEOMETRIE COMPUTATIONALA (CURS OPTIONAL I)
COMPUTATIONAL GEOMETRY (ELECTIVE COURSE I)
2 0 2 0
4
EvP
M_4Mec
MECANICA TEORETICA
MECHANICS
2 2 0 0
6
EF
M_4TMI
TEORIA MASURII SI INTEGRALA LEBESGUE
MEASURE THEORY AND LEBESGUE INTEGRAL
2 2 0 0
5
EF
M_4TPr
TEORIA PROBABILITATILOR
PROBABILITY THEORY
2 2 0 0
5
EF
M_4TGa
TEORIE GALOIS
GALOIS THEORY
2 2 0 0
4
EvP
M_4Vol
VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3
3
EvP

Semestrul V

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
M_5Ast
ASTRONOMIE
ASTRONOMY
2 0 2 0
4
EvP
M_5CaN
CALCUL NUMERIC
NUMERICAL CALCULUS
2 2 0 0
4
EF
M_5CAG
COMPLEMENTE DE ALGEBRA SI GEOMETRIE (CURS OPTIONAL II)
COMPLEMENTS OF ALGEBRA AND GEOMETRY (ELECTIVE COURSE II)
2 0 2 0
5
EvP
M_537
INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR
COMPUTER AIDED LEARNING
1 1 0 0
2
Cv
M_5EDP
INTRODUCERE IN ECUATII CU DERIVATE PARTIALE
INTRODUCTION TO PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0
6
EF
M_539
PRACTICA PEDAGOGICA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1)
TEACHING PRACTICUM IN COMPULSORY PREUNIVERSITARY EDUCATION (1)
0 0 0 3
3
Cv
M_5PrJ
PROGRAMARE JAVA (CURS OPTIONAL II)
JAVA PROGRAMMING (ELECTIVE COURSE II)
2 0 2 0
5
EvP
M_5Sta
STATISTICA MATEMATICA
MATHEMATICAL STATISTICS
2 2 0 0
5
EF
M_5StD
STRUCTURI DE DATE (CURS OPTIONAL II)
DATA STRUCTURES (ELECTIVE COURSE II)
2 0 2 0
5
EvP
M_5Opt
TEORIA OPTIMIZARII
OPTIMIZATION THEORY
2 2 0 0
6
EF
M_5Vol
VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3
3
EvP

Semestrul VI

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
M_6AnF
ANALIZA FUNCTIONALA
INTRODUCTION TO FUNCTIONAL ANALYSIS
2 2 0 0
5
EF
M_6CAP
COMPLEMENTE DE ANALIZA SI PROBABILITATI (CURS OPTIONAL III)
COMPLEMENTS OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND PROBABILITIES (ELECTIVE COURSE III)
2 0 2 0
4
EvP
M_6EIA
ETICA SI INTEGRITATE ACADEMICA (CURS OPTIONAL IV)
ETHICS AND ACADEMIC INTEGRITY (ELECTIVE COURSE IV)
1 0 0 0
3
Cv
M_646
EXAMEN DE ABSOLVIRE - NIVELUL I
FINAL EXAM-LEVEL I
0 0 0 0
5
EF
M_6InA
INTELIGENTA ARTIFICIALA (CURS OPTIONAL III)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ELECTIVE COURSE III)
2 0 2 0
4
EvP
M_6IsM
ISTORIA MATEMATICII (CURS OPTIONAL IV)
HISTORY OF MATHEMATICS (ELECTIVE COURSE IV)
1 0 0 0
3
Cv
M_6LFo
LIMBAJE FORMALE (CURS OPTIONAL III)
FORMAL LANGUAGES (ELECTIVE COURSE III)
2 0 2 0
4
EvP
M_650
MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
MANAGEMENT OF CLASSROOMS ACTIVITIES
1 1 0 0
3
EF
M_6MMS
MODELE MATEMATICE IN STIINTE
MATHEMATICAL MODELS IN SCIENCES
2 1 0 0
4
EF
M_6PSp
PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 4
4
EvP
M_6PEL
PRACTICA ELABORARII LUCRARII DE LICENTA
DIPLOMA STAGE
0 0 0 4
5
EvP
M_654
PRACTICA PEDAGOGICA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2)
TEACHING PRACTICUM IN COMPULSORY PREUNIVERSITARY EDUCATION (2)
0 0 0 3
2
Cv
M_6VaD
VARIETATI DIFERENTIABILE
DIFFERENTIABLE MANIFOLDS
2 2 0 0
5
EF
M_6Vol
VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3
3
EvP
  • Cerinţe pentru obţinerea licenţei - 180 credite, din care minimum 120 credite să fie obţinute la disciplinele obligatorii. Celelalte 60 de credite pot fi obţinute urmând 12 cursuri aferente unei specializari complementare.
  • Disciplinele opţionale care au adaugat un (M) se recomanda celor care intenţioneaza să urmeze cursuri de masterat.
  • Modalitatea de susţinere a examenului de licenţă se stabileşte prin Hotărâre a Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza".
up
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro