Doctoral SchoolThe Board of the Doctoral School


Director departament

Prof. Dr. SEBASTIAN ANIŢA

Tel:0232/201229
E-mail: sanita@uaic.ro


The Council oh the Doctoral School

Membri locali:
       Prof. Dr. SEBASTIAN ANIŢA (sanita@uaic.ro)
       Prof. Dr. CĂTĂLIN LEFTER (catalin.lefter@uaic.ro)
       Prof. Dr. IOAN I. VRABIE (ivrabie@uaic.ro)

Membri externi:
       Cercet. LUCIAN BEZNEA (Lucian.Beznea@imar.ro)
       Acad. VIOREL BARBU (vb41@uaic.ro)

Studenţi:
       Drd. SMARANDA DODEA (Facultatea de Matematică)
       Drd. ANDREI CUZUB (Facultatea de Matematică)

Date contact membrii consiliul Şcolii Doctorale

Prof.dr. Sebastian ANITA, Faculty of Mathematics, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: sanita@uaic.ro

Prof.dr. Catalin LEFTER, Faculty of Mathematics, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: catalin.lefter@uaic.ro

Prof.dr. I. VRABIE, Faculty of Mathematics, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: ivrabie@uaic.ro

Acad. Viorel BARBU (member of the Romanian Academy), "Octav Mayer" Institute of Mathematics of the Romanian Academy, Bd. Carol I nr. 8, Iasi 700506, Romania, E:mail: vb41@uaic.ro

Prof.dr. Lucian BEZNEA, "Simion Stoilow" Institute of Mathematics of the Romanian Academy, Calea Grivitei nr. 21, 010702 Bucuresti, Romania, E:mail: Lucian.Beznea@imar.ro

Drd. Smaranda DODEA, Faculty of Mathematics, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: smaranda.c.dodea@gmail.com

Drd. Andrei CUZUB, Faculty of Mathematics, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: andrei.cuzub@yahoo.com
Conducătorii de doctorat (şi domeniile de expertiză) şi temele propuse pentru cercetări doctorale


Domeniul de doctorat: Matematică

Prof. Dr. SEBASTIAN ANIŢAsanita@uaic.ro

Titlul temei: Stabilizarea sistemelor de tip reacţie-difuziune

Descriere: Se va investiga stabilizarea sistemelor de tip reacţie-difuzie în cazul comenzilor care acţionează pe domenii mici. Aceste sisteme intră în clasa specială a celor cu restricţii asupra stării. Se va urmări obţinerea de condiţii necesare şi de condiţii suficiente de stabilizabilitate (cu restricţii asupra stării). Aceste condiţii vor fi formulate în raport cu magnitudinea autovalorii principale pentru anumiţi operatori ce urmează a fi găsiţi. In caz de stabilizabilitate se va urmări obţinerea unor comenzi stabilizante cu o structură simplă. Se va studia, de asemenea, relaţia dintre rata stabilizării şi geometria suportului controlului utilizând mai multe tipuri de tehnici. O atenţie specială va fi acordată sistemelor în care apar şi termeni nelocali.

Prof. Dr. VIOREL ARNĂUTUvarnautu@uaic.ro

Titlul temei: Metode şi algoritmi numerici pentru aproximarea soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale. Aplicaţii în biologia matematică şi în economie

Descriere: Se vor obţine metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale ordinare (problema Cauchy), metode numerice pentru ecuaţii de tip eliptic şi parabolic, metode de optimizare pentru probleme de control optimal. Rezultatele teoretice se vor aplica în probleme de dinamica populaţiei, probleme de sistem glucoză-insulină în controlul diabetului de tip I, probleme de management al stocurilor.

Prof. Dr. OVIDIU CÂRJĂocarja@uaic.ro

Titlul temei: Timp optimal si energie minima pentru sisteme liniare infinit dimensionale

Descriere: Problemelor liniare de control optimal le putem asocia doua functii: functia timp optimal necesar pentru a ajunge din data initiala in zero utilizand comenzi cu valori intr-o sfera, si energia minima necesara pentru transferul dintr-o data initiala in zero intr-un timp dat. Exista o stransa relatie intre acestea pe care dorim sa o analizam. Regularitatea acestor functii va fi de asemenea studiata.

Prof. Dr. STAN CHIRIŢĂschirita@uaic.ro

Titlul temei: Probleme matematice în mecanica mediilor continue

Descriere: Tematica de cercetare propusă pentru studiu cuprinde tratarea matematică a problemelor ridicate de modelarea matematică a modelelor generalizate ale materialelor, cum ar fi existenţă, unicitate şi regularitate pentru problemele la limită cu valori iniţiale, dependenţa continuă de date, comportare spaţială, propagări de unde.

Prof. Dr. VIOLETA FOTEAvleorean@uaic.ro

Titlul temei: Structuri laticiale asociate hipergrupurilor

Descriere: Conexiuni intre clase de latici si hipergrupuri au fost introduse de Varlet, Nakano, Comer si studiate ulterior de diversi matematicieni. Astfel, laticile distributive si laticile modulare au fost caracterizate cu ajutorul notiunii de join space. Un join space este un hipergrup particular, folosit cu succes de Prenowitz in recostructia geometriilor neeuclidiene (descriptive, sferice, proiective). Alte clase de latici (infinit distributive, complementate, Boole,...) pot fi analizate din perspectiva teoriei hipergrupurilor.

Prof. Dr. TEODOR HAVÂRNEANUhavi@uaic.ro

Titlul temei: Controlabilitatea interna si la frontiera a ecuatiilor MHD

Descriere: Consideram ecuatiile MHD in doua si trei dimensiuni. Stabilind o inegalitate de tip Carleman pentru sistemul adjunct liniarizat dorim sa obtinem controlabilitatea sistemului dat.

Prof. Dr. CĂTĂLIN LEFTERcatalin.lefter@uaic.ro

Titlul temei: Controlul şi stabilizarea ecuaţiilor cu derivate parţiale

Descriere: Titlul este general, cu intenţia de a defini o arie mai largă de preocupări ştiinţifice, în care se pot identifica mai multe direcţii specifice de cercetare. Se au în vedere ecuaţii cu derivate parţiale de tip parabolic, ecuaţiile mecanicii fluidelor (Euler, Navier-Stokes, ecuaţiile magnetohidrodinamicii, etc.), ecuaţii Schroedinger. Problematica propusă pentru cercetare se referă la controlabilitate, stabilizare, probleme inverse, inegalităţi de observabilitate de tip Carleman.

Prof. Dr. EUGEN POPAepopa@uaic.ro

Titlul temei: Semigrupuri de operatori pe spatii liniare ordonate

Descriere: Existenta unei relatii de ordine permite sa se vorbeasca despre elemente excesive in raport cu semigrupul. Cercetarea va cauta sa puna in evidenta transmiterea unor proprietati seminificative ale semigrupului la conul convex al elementelor excesive si reciproc.

Prof. Dr. AUREL RĂŞCANUrascanu@uaic.ro

Titlul temei: Sisteme stochastice cu restricţii pe stare: viabilitate, reflexie oblică şi proiecţii elastice

Descriere: Se consideră sisteme deterministe şi stochastice ale căror stări sunt constrânse să evolueze în domenii date. In cazul unor semnale de intrare singulare generate de funcţii cadlag, salturile sunt amortizate prin proiecţii elastice, iar constrângerile asupra stării sunt dirijate de condiţii de viabilitate sau de subdiferenţiale oblice şi, în particular, de reflexii oblice.

Prof. Dr. IOAN VRABIEivrabie@uaic.ro

Titlul temei: Incluziuni de evolutie cu date initiale nelocale

Descriere: Este considerata problema existentei globale si a comportarii asimptotice a solutiilor unor clase de incluziuni de evolutie guvernate de perturbari multivoce ale operatorilor m-disipativi supuse la conditii initiale de tip nelocal. Se preconizeaza si obtinerea de rezultate cu privire la existenta solutiilor aproape periodice.Condiţii de admitere

Click aiciInfrastructura de cercetare

Cea mai reprezentativă bibliotecă de profil matematic din ţară, Biblioteca Seminarului Matematic "A. Myller", pune la dispoziţia cercetătorilor ?colii doctorale de matematică publicaţii matematice de o imensă valoare, unele dintre acestea fiind opere complete, în original, ale unor matematicieni celebri. Pe lângă cele peste 80.000 de volume ce alcătuiesc fondul de carte, se regăsesc aici peste 700 de titluri de publicaţii periodice de specialitate şi 300 de volume ce alcătuiesc fondul de carte veche si manuscrise.

De asemenea, Facultatea de Matematică mai dispune de un spaţiu de studiu în corpul R al Universităţii, de laboratoare dotate cu calculatoare IBM conectate la Internet, de aparatura multimedia.Cursuri PPUA

Modul stiintific

Capitole speciale de Algebra

Capitole speciale de Ecuatii cu Derivate Partiale

Capitole speciale de Mecanica

Ecuatii cu derivate partiale eliptice

Analiza Fourier si aplicatii

Sisteme diferentiale in stiintele vietii si economie

Analiza multivoca si aplicatii in studiul incluziunilor diferentiale

Metode numerice pentru probleme de control optimal

Modul complementar

Metodica cercetarii stiintificeLista temelor de doctorat finalizate recent, care au primit calificativ foarte bine la susţinerea publică

Nr crt

Tema de doctorat

Doctorand

Conducător de doctorat

 1.  

Metode numerice pentru sisteme de ecuaţii diferenţiale şi probleme de optim (deterministe şi stochastice)

Eduard Paul Rotenstein

Prof.univ.dr. Aurel Răşcanu

 1.  

Probleme de viabilitate pentru sisteme de reacţie - difuzie

Ţiţariu Daniela căs. Roşu

Prof.univ.dr. Ioan Vrabie

 1.  

Contribuţii la studiul unor probleme de optimizare vectorială cu multifuncţii

Claudiu - Răducu Strugariu

Prof.univ.dr. Constantin Zălinescu

 1.  

Metode semigrupale pentru sisteme de reacţie - difuzie

Şistac M. Monica - Dana căs. Burlică

Prof.univ.dr. Ioan Vrabie

 1.  

Varietăţi Finsler de curbură constantă

Pricopie Otilia căs. Lungu

Prof.univ.dr. Mihai Anastasiei

 1.  

Ecuaţia stochastică a mediilor poroase

Ioana Ciotir

Prof.univ.dr. Viorel Barbu

 1.  

Studiul unor modele generalizate în mecanica mediilor continue

(CUM LAUDAE)

Ionel - Dumitrel Ghiba

Prof.univ.dr. Stan Chiriţă

 1.  

Algoritmi numerici pentru aproximarea soluţiilor ecuaţiilor cu derivate parţiale de tip eliptic şi aplicaţii

Răzvan Ştefănescu

Prof.univ.dr. Viorel Arnăutu

 1.  

Metode numerice de aproximare pentru ecuaţii diferenţiale şi aplicaţii

Beda Ana - Maria căs. Moşneagu

Prof.univ.dr. Viorel Arnăutu

 1.  

Geometry of surfaces in homogeneous spaces

Nistor Ana Irina

Prof.univ.dr. Mihai Anastasiei

 1.  

Controlabilitatea ecuaţiilor magnetohidrodinamicii

Ioana Cătălina Galan

Prof.univ.dr. Cătălin Popa

 1.  

Probleme standard şi nestandard pentru medii termoelastice cu microdilatări

Bulgariu Emilian

Prof.univ.dr. Stan Chiriţă

 1.  

Stabilizarea ecuaţiilor Navier - Stokes - calificativ EXCELENT

Munteanu Ionuţ

Prof.univ.dr. Viorel Barbu

 1.  

Optimal Control of Navier-Stokes Fluid Flows

Hanbing Liu

Prof.univ.dr. Viorel Barbu

 1.  

Probleme de existenţă şi comportare a soluţiilor ecuaţiilor neliniare de evoluţie

Irina Căpraru

Prof.univ.dr. Ovidiu Cârjă

 1.  

Probleme de invarianţă pentru ecuaţii de evoluţie

Victor Postolache

Prof.univ.dr. Ovidiu Cârjă

 1.  

Integrale în spaţii local convexe

Floarea - Nicoleta Sofian - Boca

Prof.univ.dr. Anca Precupanu

 

1. Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat click here for download
2. Standardele minimale pentru conferirea Atestatului de Abilitare, pe domeniul Matematica click here for download
3. Regulamentul de funcţionare a SDM aprobat CSUD click here for download
4. Metodologie admitere doctorat 2021-2022 click here for download
up
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro