The Symposium is organized with support from


International Astronomical Union Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi University of Rome Tor Vergata, Italy Comitetul Naţional Român de Astronomie