Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

Grantul CNCSIS cod TE 184, nr. contract 86/30.07.2010

 

Director: Lect. Dr. Catalin Bogdan Gales

 

  

Description: en.gif

Description: Description: F:\TE_184\site\TE\public_html\arrow.gif  Titlul complet al propunerii

Description: Description: F:\TE_184\site\TE\public_html\arrow.gif  Echipa de cercetare

Description: Description: F:\TE_184\site\TE\public_html\arrow.gif  Obiective

Description: Description: F:\TE_184\site\TE\public_html\arrow.gif  Realizari


1. TITLUL COMPLET AL PROPUNERII

Titlul complet al propunerii: MODELE SI METODE MATEMATICE IN MECANICA SOLIDELOR DEFORMABILE SI DINAMICA SISTEMELOR DE PARTICULE

Codul: TE_184

1.1 Aria tematica:

11 Stiinte de baza: Matematica

1.2 Rezumat:

 

Proiectul prezent vizeaza o serie de teme actuale din cercetarea internationala de specialitate privind mediile cu microstructura, mixturile de materiale si studiul unor sisteme dinamice, precum modelele spin-orbitale. Obiectivele vizate urmaresc stabilirea unor rezultate de existenta si dependenta continua de date a solutiilor slabe, probleme de echilibru, existenta solutiilor tari prin metoda potentialului,  unicitate si stabilitate in teoria neliniara a mediilor cu microstructura, comportarea spatiala in prezenta efectelor electromagnetice si termice, probleme impropriu puse, cartografierea spatiului fazelor sistemelor spin-orbitale prin metode numerice. Se intentioneaza dezvoltarea unui soft pentru integrarea numerica a sistemelor dinamice abordate, discriminarea orbitelor regulate fata de cele haotice si realizarea hartii spatiului fazelor cu regiunile regulate, haotice si rezonante asociate.  Bazandu-se pe rezultate noi obtinute de catre directorul de proiect si de membrii proiectului, dar si de matematicieni si mecanicieni valorosi din tara si strainatate, proiectul prognozeaza obtinerea de rezultate stiintifice de nivel international, publicabile in reviste stiintifice de profil, cu coeficient de impact ridicat. Cercetatorii in formare au prevazute obiective de inalt nivel stiintific, iar in realizarea acestora vor fi atent indrumati de directorul propunerii de proiect. Obiectivele prevazute in proiect reprezinta capitole din tezele de doctorat pe care urmeaza sa le elaboreze. Domeniul abordat este deosebit de dinamic si are multiple aplicatii practice in studiul unor probleme din inginerie, constructii, mecanica cereasca, astronomie dinamica, medicina, biologie, chimie.

2. ECHIPA DE CERCETARE

 Nr.Crt 

 Nume si prenume 

 Anul nasterii 

 Titlul didactic  

 Doctorat 

 1

Ionel-Dumitrel Ghiba

1982

Cercetator

Drd.

 2

Bulgariu Emilian

1982

Cercetator

Drd. FSE

 3

Ignatescu Ionut Nicolaie

1987

Cercetator

Nu

 

3. GRADUL DE IMPLICARE AL TINERILOR CERCETATORI

 Nr.Crt 

 Nume si prenume 

 2010 

 2011  

 2012 

 2013 

 1

Ionel-Dumitrel Ghiba

 75%

 75%

 75%

 75%

 2

Bulgariu Emilian

 75%

 75%

 75%

 75%

 3

Ignatescu Ionut Nicolaie

 100%

 100%

100%

100%4. OBIECTIVE, ACTIVITATI SI GRADUL DE REALIZARE

Obiectivele proiectului se refera la urmatoarele teme:

 

2010

1.      Studii asupra teoriei neliniare a materialelor cu microstructura.  Activitati: Documentare, Elaborarea rezultatelor, Redactarea si diseminarea rezultatelor.

Grad de realizare: TOTAL;

2.      Asupra comportarii celulelor prin prisma teoriei mixturilor (Rezultate preliminare). Activitati: Documentare, Elaborarea rezultatelor, Redactarea si diseminarea rezultatelor.

Grad de realizare: TOTAL;

2011

1.      Asupra comportarii celulelor prin prisma teoriei mixturilor (Rezultate finale). Activitati: Documentare, Elaborarea rezultatelor, Redactarea si diseminarea rezultatelor.

Grad de realizare: TOTAL;

2.      Studiul efectelor electromagnetice si termice in materiale cu microstructura. Activitati: Documentare, Elaborarea rezultatelor, Redactarea si diseminarea rezultatelor.

Grad de realizare: TOTAL;

3.      Vibratii stationare in materiale de tip celular. Activitati: Documentare, Elaborarea rezultatelor, Redactarea si diseminarea rezultatelor.

Grad de realizare: TOTAL;

2012

1.      Probleme de echilibru in teoria mixturilor Activitati: Documentare, Elaborarea rezultatelor, Redactarea si diseminarea rezultatelor

Grad de realizare: TOTAL;

2.      Cartografierea spatiului fazelor (Rezultate preliminare). Activitati: Documentare, Elaborarea rezultatelor, Redactarea si diseminarea rezultatelor.

Grad de realizare: TOTAL;

3.      Realizarea unui soft pentru studiul sistemelor dinamice (Rezultate intermediare). Activitati: Documentare, Elaborarea rezultatelor, Testarea programelor.

Grad de realizare: TOTAL;

 

2013

 

1.     Probleme nestandard pentru materiale de tip amestec. Activitati: Documentare, Elaborarea rezultatelor, Redactarea si diseminarea rezultatelor

Grad de realizare: TOTAL;

2.     Cartografierea spatiului fazelor (Rezultate finale). Activitati: Documentare, Elaborarea rezultatelor, Redactarea si diseminarea rezultatelor

Grad de realizare: TOTAL;

3.     Realizarea unui soft pentru studiul sistemelor dinamice (Rezultate finale). Activitati: Documentare, Elaborarea rezultatelor, Testarea programelor

Grad de realizare: TOTAL;

 

5. REALIZARI
2010 Sinteza lucrarii

2011 Sinteza lucrarii

2012 Sinteza lucrarii

2013 Sinteza lucrarii

Software Sisteme Dinamice (.tar) (.zip)

 

Lucrari stiintifice elaborate

  1. C. Gales, On uniqueness and continuous dependence in nonlinear thermoviscoelasticity, Journal of Thermal Stresses, 34 (2011), 366-377. (Revista cotata ISI, factor de impact 1.061);

2.      C. Gales, On the nonlinear theory of micromorphic thermoelastic solids, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2010 (2010), Article ID 415304, 16 pagini. (Revista cotata ISI, factor de impact 0.553);

3.      C. Gales, I.D. Ghiba, On uniqueness and continuous dependence in the theory of micropolar thermoelastic mixtures, World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSUE 70, October 2010, Article 6, pp. 25-29;

4.      C. Gales, Spatial behavior in the electromagnetic theory of microstretch elasticity, International Journal of Solids and Structures, 48 (2011), 2755-2763. (Revista cotata ISI, factor de impact 1,677);

5.      C. Gales, I.D. Ghiba, I. Ignatescu, Asymptotic partition of energy in micromorphic thermopiezoelectricity, Journal of Thermal Stresses, 34 (2011), 1241-1249. (Revista cotata ISI, factor de impact 0,946);

6.       E. Bulgariu, On spatial evolution of the solution of a nonstandard problem in linear thermo-microstretch elasticity, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2011, Article ID 929176, 16 pagini. (Revista cotata ISI, factor de impact 0,689);

7.       C. Gales, Spatial behavior and continuous dependence results in the linear dynamic theory of magnetoelectroelasticity, Journal of Elasticity, 108 (2012), 209-223. (Revista cotata ISI, factor de impact 1,160);

8.       I.D. Ghiba, C. Gales, A uniqueness result for the motion of micropolar solid-fluid mixtures in unbounded domain, Annali dell’Universita di Ferrara, 57 (2011) 275-286. (Revista indexata in baze de date internationale precum Zentralblatt MATH si MathSciNet);

9.      C. Gales, A cartographic study of the phase space of the restricted three body problem. Application to the Sun-Jupiter-Asteroid system, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 17 (2012), 4712-4730. (Revista cotata ISI, factor de impact 2,806);

10.  I.D. Ghiba, C. Gales, On the fundamental solutions for micropolar fluid-fluid mixtures under steady state vibrations, Applied Mathematics and Computation, 219 (2012), 2749-2759. (Revista cotata ISI, factor de impact 1,317);

11.  I.D. Ghiba, C. Gales, Some qualitative results in the linear theory of micropolar solid-solid mixtures, Journal of Thermal Stresses, 36 (2013),  426-445. (Revista cotata ISI, factor de impact 0.805);

12.  E. Bulgariu, On the uniqueness and continuous dependence in the linear theory of thermo-microstretch elasticity backward in time, Analele Stiintice ale Universitatii Al I Cuza din Iasi-Serie Noua-Matematica, (sub tipar 2013). (Revista cotata ISI, factor de impact 0,250);

13.  E. Bulgariu, I.D. Ghiba, On the thermal stresses in anisotropic porous cylinders, Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series S, 6 (2013), 1539-1550. (Revista cotata ISI, factor de impact 0,711);

14.  I.D. Ghiba, E. Bulgariu, On spatial evolution of the solution of a non-standard problem in the bending theory of elastic plates, IMA Journal od Applied Mathematics, (acceptata, 2013). (Revista cotata ISI, factor de impact 1,317);

15.  I.D. Ghiba, E. Bulgariu, On spatial evolution of the solution of a non-standard problem in the theory of elastic mixtures, (trimisa, 2013);

  1. E. Bulgariu, On thermal stresses in microstretch elastic cylinders, ROMAI Journal, (acceptata, 2013). (Revista indexata în baze de date internationale precum Zentralblatt MATH sau Mathematical Reviews).

17.  C. Gales, N. Baroiu, On the bending of plates in the electromagnetic theory of microstretch elasticity, doi 10.1002/zamm.201200219 (2013), ZAMM (Revista cotata ISI, factor de impact 0.863);

 

Comunicari stiintifice

 

  1. C. Gales, Spatial behavior in viscoelastic materials, la conferinta:  10eme Colloque Franco-­Roumain de Mathematiques Appliquees, 26-31 Aout 2010, Poitiers, France;

2.      I.D. Ghiba, On the relaxed Saint-Venant's problem for transversely isotropic porous elastic circular cylinder, la conferinta:  10eme Colloque Franco-­Roumain de Mathematiques Appliquees, 26-31 Aout 2010, Poitiers, France;

3.      C. Gales si I.D. Ghiba, On uniqueness and continuous dependence in the theory of micropolar thermoelastic mixtures,  la conferinta: International Conference on Mathematics and Mathematical Sciences (ICMMS2010), October 27-29, 2010, Paris, France;

4.      C. Gales, On the phase space of the restricted three body problem. Application to the Sun-Jupiter-Asteroid system, la conferinta: Workshop on Partial Differential Equations, Bucharest, November 25-26, 2010;

5.       C. Gales, I.D. Ghiba, I. Ignatescu, On the asymptotic partition of energy in micromorphic thermopiezoelectricity, la conferinta: 9th International Congress on Thermal Stresses, June 5-9, 2011, Budapesta;

6.       E. Bulgariu, Spatial evolution for some non-standard problems in linear thermo-microstretch elasticity, la conferinta: 9th International Congress on Thermal Stresses, June 5-9, 2011, Budapest;

7.      C. Gales, On the spatial behavior in viscoelastic cylinders, la conferinta: Workshop for Young Researches in Mathematics, May 12-13, 2011, Constanta;

8.      I.D. Ghiba, Homogeneous and inhomogeneous plane waves in elastic materials with voids, in the Nonlinear Water Waves Programmes, The Erwin Schrodinger International Institute for Mathematical Physics (ESI), Vienna, Austria, June 14, 2011;

9.       C. Gales, Spatial behaviour in the linear dynamic theory of magnetoelectroelasticity, la  conferinta: Seventh Congress of the Romanian Mathematicians, June 29-July 5, 2011, Brasov;

10.  I.D. Ghiba, Strong ellipticity and waves in elastic materials with voids, la conferinta: Seventh Congress of the Romanian Mathematicians, June 29-July 5, 2011, Brasov;

11.  C. Gales, Spatial behavior of harmonic vibrations in viscoelastic materials, la conferinta: 2th International Conference on Material Modelling, August 31-September 2, 2011, Paris;

12.  I.D. Ghiba, Homogeneous and inhomogeneous plane waves in elastic materials with voids, la conferinta: 2th International Conference on Material Modelling, August 31-September 2, 2011, Paris.

13.  C. Gales, Structural stability and convergence in piezoelectricity, la conferinta: 6th European Congress of Mathematics, July 2-7 2012, Krakow.

14.  I.D. Ghiba, Representation formulas and existence results in the theory of micropolar solid-fluid mixtures under steady state vibrations, la conferinta: 6th European Congress of Mathematics, July 2-7 2012, Krakow.

15.  C. Gales, On the bending of plates in the electromagnetic theory of microstretch elasticity, la conferinta: 8th European Solid Mechanics Conference, July 9-13, Graz.

16.  I.D. Ghiba, Semi-inverse solutions for the deformation of porous cylinders, la conferinta: 8th European Solid Mechanics Conference, July 9-13, Graz.

17.  C. Gales, Spatial behavior in the electromagnetic theory of microstretch elasticity, la conferinta: European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, September 10-14, 2012, Vienna.

18.  E. Bulgariu, On a backward in time thermo-microstretch problem, la conferinta: 38th Solid Mechanics Conference, August 27-31, 2012, Warsaw.

19.  I.D. Ghiba, On the study of Saint-Venant problem for porous cylinders using a semi-inverse method, University of Duisburg-Essen, Faculty of Mathematics, September 27, 2012.

20.  C. Gales, Asupra incovoierii placilor piezoelectromagnetice cu microstructura, la conferinta: Zilele Universitatii Al. I. Cuza Iasi, 26 Octombrie 2012, Iasi.

21.  E. Bulgariu, On thermal stresses in microstretch elastic cylinders, la conferinta: RoAIMS 2013, Mai 24-26, 2013, Iași

 

Participari ale tinerilor la stagii de pregatire sau la workshop-uri

  1. Participarea la Workshop on Partial Differential Equations, Bucharest,  25 – 26 noiembrie 2010 a tinerilor cercetatori: Ionel-Dumitrel Ghiba, Bulgariu Emilian, Ignatescu Ionut Nicolaie.

2.      Participarea lui Ionel-Dumitrel Ghiba la Workshop-ul exploratoriu Teme Actuale de Cercetare in Matematici Aplicate 22 – 23 septembrie 2010, Bucuresti , parte a conferintei Diaspora in cercetarea stiintifica si invatamantul superior din Romania Bucuresti, 21 – 24 septembrie 2010.

3.      Participarea lui I. Ignatescu si a lui C. Gales la cursul de pregatire intitulat: Frontiers of Space Science: from Solar Activity to NEOs, L’Aquila (Italia), 17 – 22 aprilie 2011, curs organizat de Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale (C.I.F.S.) in cadrul scolii The International School of Space Science.

4.      Participarea lui I.D. Ghiba la programul: Nonlinear Water Waves Programmes, organizat de The Erwin Schrodinger International Institute for Mathematical Physics (ESI), Vienna, Austria, 11 – 26 iunie, 2011.

5.      Participarea lui C. Gales si a lui I.D. Ghiba la cursurile: Generalized Continua from the Theory to Engineering Applications, 19 – 23 septembrie 2011, coordonate de Profesorii H.Altenbach si V. Eremeyev, in cadrul scolii International Centre For Mechanical Sciences.

6.      Participarea lui C. Gales si a lui I.D. Ghiba la cursurile: Multiscale Modelling of Complex Materials, 21 – 25 mai 2012, coordonate de Profesorii H. Tomasz Sadowski, Patrizia Trovalusci, in cadrul scolii International Centre For Mechanical Sciences (CISM), http://www.cism.it/courses/1201/.

7.      Participarea lui C. Gales la un stagiu de cercetare la Facultatea de Stiinte Matematice, Fizice si Naturale, Universitatea Tor Vergata din Roma, in perioada 11 noiembrie – 1 decembrie 2012, la invitatia Doamnei Prof. dr. Alessandra Celletti.

8.      Participarea lui C. Gales la Workshop-ul "Mathematical Models and Methods for Planet Earth" la Roma, în perioada 27 – 29 Mai 2013, la invitatia Doamnei Prof. dr. Alessandra Celletti.

9.      Participarea lui C. Gales la un stagiu de cercetare la Universita degli studi di Roma “Tor Vergata”, in perioada 6 – 19 Mai, 2013, la invitatia Doamnei Prof. dr. Alessandra Celletti.

  1. Participarea lui I.D. Ghiba la un stagiu de cercetare la Facultatea de Matematică, la Universitatea Duisburg-Essen, in perioada 4 iunie – 4 iulie, 2013, la invitatia Domnului Prof. dr. Patrizio Neff.

 

Teze de doctorat si disertatii elaborate de tinerii cercetatori din contract

  1. Teza de doctorat cu titlul: Studiul unor modele generalizate in mecanica mediilor continue, elaborata de Ionel-Dumitrel Ghiba si sustinuta public la data de 14 octombrie 2010 la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi;
  2. Teza de doctorat cu titlul: Probleme standard si nestandard pentru medii termoelastice cu microdilatari, elaborata de Emilian Bulgariu si sustinuta public la data de 20 septembrie 2011 la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi.

 

Ultima actualizare: 26.07.2013