Ana - Maria Moșneagu
Lect. dr.


       General Information
       Research
       Teaching
       Contact
Anul universitar 2018/2019

Semestrul I

Structuri de date, Anul II, MI (C + L)

Dsfăşurarea activității didactice
Note de curs

Probabilități şi statistică, Anul III, MI (S)


Semestrul al II-lea

Algoritmi şi complexitate, Anul I (C + L)