Menu   Conf. dr. Mircea Bîrsan


    Curriculum Vitae
    Research
    Teaching

Contact

    bmircea@uaic.ro
    +40 0232 201 226
    +40 0232 201 160

Home

  www.math.uaic.ro  www.math.uaic.ro
  

In trecut:

 • Teoria Optimizarii, curs si seminar, anul III, Matematica - Informatica si Matematica
 • Matematica, curs si seminar, anul I (Geologie si Geochimie)
 • Mecanica Computationala, curs si seminar, anul IV, Matematica - Informatica si Matematica Aplicata
 • Mecanica, seminar, anii II, III si F.R., sectia Matematica
 • Teoria Elasticitatii, seminar, anul IV, sectia Matematica
 • Termomecanica Mediilor Continue, seminar, an I Master, sectia Modelare Matematica si Informatica
 • Ecuatii diferentiale, seminar, an II, sectiile Matematica si Matematica Aplicata
 • Astronomie, seminar si laborator, anul III, sectia Matematica
 • Matematica pentru Economisti, seminar, anul I (F.E.A.A.)
 • Matematica pentru Chimisti, seminar, anul I (Chimie)

In prezent:


 • Teoria Elasticitatii, curs si seminar, an II Master, sectiile Modelare Matematica si Statistica Aplicata, Calcul Stiitific si Ingineria Programarii
 • Elemente de Simulare Numerica cu Matlab, curs si seminar, an II Master, sectiile Matematici Financiare, Calcul Stiitific si Ingineria Programarii • Tematica cursului si seminarului de Teoria Elasticitatii este acoperita de cartea
 • D. Iesan - Mecanica.Medii elastice, Editura Universitatii "A.I.Cuza" Iasi, 2004. • Pentru cursul de Elemente de Simulare Numerica cu Matlab: