Menu   Prof. dr. Cătălin George Popa


     Curriculum Vitae
    Cercetare

Contact

    cpopa@uaic.ro
    +40 0232 201 224

Home

  www.math.uaic.ro  www.math.uaic.ro
  

Proiect de cercetare exploratorie

PN-II-ID-PCE-2012-4-0456


Controlabilitatea si stabilizabilitatea ecuatiilor dinamicii fluidelor


http://www.math.uaic.ro/~cpopa/IDEI/PN_II_ID_PCE_2012_4_0456/