Proiect de cercetare exploratorie PN-II-RU-TE-2014-4-0019, nr. 66/01.10.2015

un grant al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, CNCS - UEFISCDI


Director: Prof. dr. Marius DUREA

  

  Titlul complet al propunerii

  Echipa de cercetare

  Obiective

  Rezultate preconizate

  Publicatii


  Conferinte Internationale

  Alte activitati


1. TITLUL COMPLET AL PROPUNERII

Titlul complet al propunerii: Metode variationale cu aplicatii la probleme generalizate de optimizare vectoriala
Acronym: PN-II-RU-TE-2014-4-0019

1.1 Aria tematica:

1.2 Rezumat

Tematica acestui proiect este legata de studiul problemelor de optimizare vectoriala multivoca, ce apartine domeniului mai vast al analizei variationale neliniare, cu multiple aplicatii atat din punct de vedere teoretic, cat si practic. Ne propunem sa studiem proprietati de regularitate generalizata si optimalitate pentru multifunctii cu aplicatii in investigarea problemelor de echilibru vectorial si a eficientei Pareto cu ordine variabila. Pentru acesta avem in vedere studiul mai multor metode variationale in optimizarea vectoriala care, pe de o parte, vor conduce la extensii ale unor rezultate foarte importante (cum ar fi Principiului Variational Ekeland) pentru multifunctii si relatii de ordine variabila iar, pe de alta parte vor oferi noi instrumente de investigatie pentru probleme generalizate de optimizare vectoriala. Astfel, aceste rezultate vor fi apoi aplicate la studiul problemelor de optimizare vectoriala cu restrictii date de ecuatii cu derivate partiale, ce modeleaza o multitudine de situatii cu caracter practic din inginerie, medicina, economie si stiintele comportamentale.

2. ECHIPA DE CERCETARE

Nr. crt. Nume Titlul didactic/stiintific Rolul in proiect
1 Marius Durea Profesor Manager de proiect
2 Claudiu Raducu Strugariu Professor Cercetator senior
3 Daniela Rosu Lector Cercetator postdoctoral
4 Marian Dumitru Pantiruc Lector Cercetator postdoctoral
5 Elena-Andreea Florea Student doctorand Asistent de cercetare
6 Simona-Elena Nistor Student doctorand Asistent de cercetare

3. OBIECTIVE

Conform celor precizate mai sus, obiectivele proiectului sunt:4. REZULTATE PRECONIZATE

5. PUBLICATII

6. CONFERINTE INTERNATIONALE
7. ALTE ACTIVITATI

Rezultate 2015
Rezultate 2016
Rezultate 2017