Menu   Marius DUREA


    Curriculum Vitae
    Research
    Teaching (in Romanian)

Contact

    durea(at)uaic.ro
     (++40) (0)232 201222

Home

  www.math.uaic.ro  www.math.uaic.ro
  

Cărți cu caracter didactic


Consultații semestrul I, 2018-2019: miercuri, 12-13 şi vineri, 12-13, la cabinet.

Calcul diferenţial şi integral pe mulţimea numerelor reale - anul I

Suport de curs şi seminar

Desfăşurarea activităţii.


Teoria optimizării - anul III, Matematică şi Matematică - Informatică

Suport de curs şi seminar

Desfăşurarea activităţii.