Last modified in: December 2, 2010 14:02

 

 

 

 

 

Algebraic Foundations of Computer Science (Fundamentele Algebrice ale Informaticii)

Curs obligatoriu, anul I master , sem VII , 2c+ 2s / saptamâna , Nr. credite: 8 , Specializarea: Matematica-informatica si Matematica Didactica

1. Obiectivele cursului: Familiarizarea studentilor cu meta-limbajul teoriei categoriilor, cu identificarea constructiilor de tip categorial în matematica si informatica, cu descrierea unor categorii si constructii care modeleaza situatii reale.

2. Continutul de baza: Categorii, functori si morfisme functoriale. Limite si colimite. Functori adjuncti. Algebra si coalgebra unui functor. Monade. Categorii cartezian închise. Categorii monoidale.

3.Cursuri

4 . Sistemul de evaluare al studentului: examen si forma de evaluare: 50% lucrare scrisa si 50% evaluarea pe parcursul semestrului (note la temele de seminar si notele la proiecte )

5. Tematica lucrarilor de seminar: Exercitii si aplicatii pe tematica prezentata la curs. Se vor prezenta si se vor discuta referate.

6. Discipline care trebuie parcurse în prealabil:

- obligatorii: Algebra I , Logica si teoria multimilor

7. Bibliografie curs:

A. Asperti, G.Longo, Categories Types and Structures , M.I.T. Press, 1991

M. Barr, C. Wells, Category Theory Lecture Notes for ESSLLI , 1999

J.L. Fiadeiro, Categories for Software Engineering , Springer Verlag, 2004

B.C.Pierce, Basic Category Theory for Computer Scientists , M.I.T. Press, 1991

G. Radu, Teoria Categoriilor , Ed. Junimea, Iasi

G. Winskel , Lecture Notes in Category Theory , BRICS Lecture Series, 2002