Last modified in: December 2, 2010 14:37

 

 

 

 

 

Functional Programming Technics (Tehnici de programare functionala )

Curs obligatoriu, anul I master , sem VII , 2c+ 2s / saptamâna , Nr. credite: 8 , Specializarea: Matematica-informatica

1. Obiectivele cursului: Introducere într-un "alt mod de a face programare" - programarea functionala: prezentarea modelului de calcul si a limbajului de implementare Haskell

2. Continutul de baza: Instalarea unui compilator/interpretor Haskell (GHC/GHCI). Prezentarea modulului Prelude. Biblioteci. Organizarea unui program. Tipurile de date, structurarea lor in clase. Functii. Sistemul I/O. Monade. Programare GUI cu gtk2hs. Elemente de grafica utilizând Haskell-ul ca limbaj de implementare.

3 . Sistemul de evaluare al studentului: proiect - dezvoltarea unei aplicatii in Haskell

4.Cursuri: aici aveti slide-urile prezentarilor de la curs (adaptare a slide-urilor oferite de Paul Hudak pe site-ul dedicat cartii sale)

5. Bibliografie:

M. GONTINEAC, Functional Programming - An Introduction using Haskell, Ed. “Al. Myller”, Iaşi, 2006, ISBN 973-86987-6-6 ( in Romanian ).

Paul Hudak, The Haskell School of Expression: Learning Functional Programming through Multimedia , Cambridge University Press, New York, 2000

B. O'Sullivan, J. Goerzen, D. B. Stewart, Real World Haskell - Code you can believe in, O'Reilly Media, 2008 (exista si o varianta online!)

D. POPA, Introducere in Haskell 98 prin exemple, Ed. EduSoft, 2007

www.haskell.org (aveti toate informatiile necesare). In plus, exista si o pagina dedicata in limba romana, intretinuta de d-nul lector univ. Dan Popa de la Universitatea din Bacau, unde veti beneficia de tot sprijinul

B.C.Pierce, Basic Category Theory for Computer Scientists , M.I.T. Press, 1991

G. Winskel, Lecture Notes in Category Theory , BRICS Lecture Series, 2002