Menu   Prof. dr. Dorin Ieşan


    Curriculum Vitae
    Research

Contact

    iesan@uaic.ro
    +40 0232 310 444
    +40 0232 201 160

Home

  www.math.uaic.ro  www.math.uaic.ro
  

Sunt născut la 8 aprilie 1941 în Rădăuţi, jud. Suceava.

Am absolvit liceul "Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi în anul 1957.

In anul 1963 am absolvit Facultatea de Matematică-Mecanică a Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi.

La această facultate am ocupat apoi următoarele funcţii didactice:

  • preparator (1963-1965)
  • asistent (1965-1968)
  • lector (1968-1975)
  • conferenţiar (1975-1981)
  • profesor (1981-prezent).

In anul 1969 am obţinut titlul ştiintific de doctor în matematici.

Am predat cursuri de Mecanică teoretică, Metode variationale în teoria elasticităţii, Matematici superioare, Mecanica mediilor continue, Teoria elasticităţii ş.a.

Activitatea mea de cercetare ştiinţifică este dedicată studiului matematic al mecanicii solidelor deformabile.

Am publicat 155 de lucrări ştiinţifice, opt cărţi şi trei cursuri universitare.

Am obţinut prin concurs o bursă de studii acordată de Consiglio Nazionale delle Ricerche din Italia pentru anul 1972.

Am fost invitat la de diverse instituţii ştiinţifice din străinătate să prezint lecţii şi conferinţe.

  • Astfel, în anul 1979 am ţinut lecţii la cursurile organizate de International Centre for Mechanical Sciences la Udine (publicate în volumul Mechanics of Micropolar Media, Eds. O. Brulin and R.K. Hsieh, World Scientic, Singapore, 1982).
  • Am prezentat conferinţe la Royal Institute of Technology, Stockholm (1982), Universita di Catania (1988), Universita di Roma "La Sapienza" (1992), Universita di Bologna (1995), Universidad Politecnica de Catalunya, Barcelona (1998), Universita di Napoli Federico II (2000), Universidad Autonoma de Barcelona (2006) şi în alte locuri.
  • Am fost invitat să prezint o conferinţă la International Symposium "2-Dimensional Approximations of Problems in Elasticity", Rome, 1987.
  • In anul 1994 am ţinut cursuri şi seminarii de Mecanică la Universitatea din Catania. Am facut parte din comitetul de organizare al Congresului "Thermal Stresses 2001", ţinut la Osaka.
  • In anul 1974 am primit premiul "Simion Stoilow" al Academiei Romane. Fac parte din comitetul de redacţie al revistei Journal of Thermal Stresses.

Sunt membru corespondent al Academiei Române.