Menu   Lect. dr. Marius Apetrii


    Curriculum Vitae
    Research
    Teaching

Contact

    mapetrii@uaic.ro
    +40 0232 201 211
    +40 0332 808 207

Home

  www.math.uaic.ro  www.math.uaic.ro
  

 

CURRICULUM VITAE

 

   DATE PERSONALE

            Nume: Apetrii

            Prenume: Marius-Ovidiu

            Data naşterii: 13 august 1977

            Locul naşterii: Vatra-Dornei

  

 STUDII

o       1992-1996  Liceul Teoretic din Vatra-Dornei, secţia Matematică-Fizică.

o       1996-2000 Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii “Al. I Cuza” Iaşi, obţinând in sesiunea IUNIE 2000 diploma de licenţă.

o       2000-2002 Studii de masterat, specializarea  Analiză abstractă şi aplicaţii”, cu examen de disertaţie susţinut în sesiunea IUNIE 2002.

o       2000-20002 Studiile Postuniversitare de specializare în Informatică, în cadrul Facultăţii de Informatică, cu examen de diplomă susţinut în sesiunea IUNIE 2002.

o       2007 -       Doctor în MATEMATICĂ cu teza de doctorat:” CONTRIBUŢII LA STUDIUL MONOTONIEI ŞI CONVEXITĂŢII GENERALIZATE”.

  

 COMPETENŢE

o       Analiză convexă, optimizare

o       Matematică computaţionala

o       Cunostinţe PC de bază: Word, Excel, PowerPoint

o       Limbaje de programare: C/ C++, C#, Java, Visual B, MatLab, MacromediaFlash

o       Tehnologii Web: HTML, PHP, JavaScript, ActiveX, CSS

o       Limbi straine cunoscute: engleza

 

CARIERĂ

o        2003-2006: Preparator Facultatea de Matematică, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi.

o        2006-2009: Asistent Facultatea de Matematică, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi.

o        2009-prezent: Lector Facultatea de Matematică, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi.

 

    PARTICIPARE LA GRANTURI DE CERCETARE

o       noiembrie 2002-noiembrie 2005:Membru grant CNCSIS cod 1313 –  Metode multivoce şi variaţionale în teoria măsurii, teoria optimizării şi aproximare - director. Prof. Dr. T. Precupanu   

o       noiembrie 2005 – septembrie 2007 :Membru grant CEEX  cod 47–  Optimizare vectorială şi aplicaţii, director lect. dr. Marius Durea

o       iulie 2006- septembrie 2008 (26 luni) :Membru grant CEEX nr. 144/06.07.2006 (subcontract nr. 144-4/20.07.2006)- Cercetari complexe  de fizica pamantului pentru realizarea finala a Hartii de Hazard seismic a ROmaniei prin  metode probabiliste si deterministe, liniare si neliniare, director prof. dr. O. Carja .

o       oct 2006 -oct 2008: Membru grant (programator)  CEEX  nr. 133/02.10.2006- Sisteme soft pentru simulare geometrică şi mecanică, acronim: Pythagoras, director conf. dr. D. Rusu

o       ian 2008: Membru grant  ID_387 4/28.09.2007Principii variaţionale şi control optimal, director prof. dr. O. Carja

 

   COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

TOPOLOGICAL SPACES ORDERED BY

o       Topological spaces orderd by fuzzy cones, 11th WSEAS International Conference on FUZZY SYSTEMS (FS '10), Iaşi 2010

o       Pythagoras: demonstrator automat, Zilele Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi , octombrie 2008

o       Generalized M-convex functions, International Exploratory Workshop on Differential Equations and Applications in Life Sciences, Iaşi, 5 - 7 septembrie 2008

o       A dual generalization of monotone mappings, 6-th Congress of Romanian Mathematicians, Bucureşti, 2007

o       O generalizare duală a convexităţii, Conferinţa Naţională de Analiză Matematică şi Aplicaţii, Timişoara 2006

o       O generalizare duală a convexităţii , Zilele Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi , octombrie 2006

o       Asupra sumei operatorilor monotoni, Zilele Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi , octombrie 2005

o       Asupra operatorilor -monotoni, Zilele Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi , octombrie 2004

o       Soluţii software în activitatea didactică, Zilele Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi , octombrie 2004