Lect. dr. Corina Mohorianu

Lista de lucrări

 1. Silvia Ioan, Corina Sava, B. Simionescu - Solutions propreties of ultrahigh molecular weight polymers (9), Bull. Inst. Politehnic Iasi, s.II, 31, 117-122, (1985)
 2. C.I. Simionescu, V.Barboiu, B.C. Simionescu, Viorica Talmaciu, Corina Sava - On copolymerization model and microstructure of methyl acrylate - styrene radical copolymer. Influence of ZnCl2, J. of Polymer Science, part A : polymer chemistry, vol. 24, 851-860 (1986)
 3. Silvia Ioan, Adriana Leonte, Corina Sava, B.C. Simionescu, C.I. Simionescu - Solutions propreties of ultrahigh molecular weight polymers (Systematic error sources affecting the discussion of the excluded volume effect), Acta Polymerica 37 (1986) nr.9, 533-536
 4. A. Grigoriu, J. Homutescu, D. Rosca, G. Chiprian, Corina Mohorianu - Le comportement des fils polyamidiques monofilamentaires dans les traitements alcalins (model matematic), Bul I.P.I., s.6, f. 3-4, (1989), XXXV (XXXIX) 79-84
 5. L. Secarescu, T. Rugina, Corina Mohorianu - Methylchlorosilanes direct synthesis optimizations, CHISA'90, Proceedings Congres de inginerie chimica, Praga 27.08 -1.09.1990
 6. I.Pop, Corina Sava, He Z. Xu - Topologie algebrica. Exercitii rezolvate. (culegere de probleme) (1983), Tipografia Universitatii Al. I. Cuza; Iasi
 7. Corina Sava - On the Stanley - Reisner ring of a join, An. Stiin. Univ. Al. I.Cuza Iasi. XXXI, s.Ia, Matem.,1985, f.2, vol. 31,no.2, 145-148
 8. Corina Sava - Path integrals and amplitude of probability, Lucrarile Conf. Nat. Geom. Top. Timisoara, 2-7 iulie 1984
 9. I. Pop, Corina Sava - On weak equivalence of modules, Proc. of the Conferece in Algebra, Preprint nr. 9 (1986), Univ. Babes-Bolyai of Cluj-Napoca, 62-64
 10. I. Pop, Corina Sava - On weak equivalence of modules, Demonstratio Matematica, vol. XXVI, no. 3-4, 1993, 709-723
 11. Corina Mohorianu - Topological spaces of shape finite type over Q, Proceedings of the 24th National Conference of Geometry and Topology, Timisoara, Romania, July 5-9, 1994, Part two. Communications. Timisoara: Ed. Mirton., 223-226 (1996)
 12. Corina Mohorianu - Comparison between strong shape groups and shape groups for a pointed topological space, An. Univ.Al. I. Cuza Iasi, tom XLIII, s. I Mat. 1997, f. 2 (19 p.) - citata de S. Mardesic in "Strong shape and Homology", Springer Verlag 2000, p.381
 13. Corina Mohorianu - Equivariant stong shape (I), An. Univ. "Al. I. Cuza" Iasi, tom XLIV, s. I Mat. 1998, f.2 (14 p.)
 14. Corina Mohorianu - Shape Theory - an aproximation theory for topological space, An. Univ."Al. I. Cuza" Iasi, tom XLVIII, s. I Mat. 2002, f.2 (261-267)
 15. Corina Mohorianu, I. Pop - On the existence of some homotopy commutative diagrams in the category of C*- algebras, Advances in Abstract Algebra, I. Tofan, M. Gontineac, M. Tarnauceanu (Editors), Seminarul Matematic Al. Myller, Iasi, 2007

Comunicări la manifestări ştiinţifice

 1. B. Simionescu, Viorica Talmaciu, Corina Sava - Studiul copolimerizarii pentru stabilirea parametrilor de reactivitate si microstructura (model matematic), Sesiune de comunicari Inst. "P.Poni"; (1984)
 2. Corina Mohorianu, Mariana Gaspar, V. Barboiu - Optimizarea prelucrarii datelor in studiul copolimerizarii radicalice, Al III-lea Congres National de Chimie, Bucuresti (1989)
 3. Corina Sava - Conul unui morfism de complexe, sir exact, caracterizarea echivalentelor de lanturi, Sesiunea de comunicari a studentilor (1979)
 4. Corina Sava - Interpretarea topologica a conului unui morfism indus de o aplicatie de spatii topologice. definirea conurilor de omologie si coomologie a unui morfism de algebre, Sesiunea de comunicari a studentilor (1980)
 5. Corina Mohorianu - Diverse moduri de constructie a teoriei formei tari, Zilele Univ. "Al. I. Cuza" Iasi 21-23 Oct. 1994
 6. Corina Mohorianu - Teorii tari de omologie, Zilele Univ. "Al. I. Cuza" Iasi, 21-23 Oct. 1995
 7. Corina Mohorianu - Localizari in procategorii, Conf. Nat. de Geometrie si Topologie, Iasi, sep 1995
 8. Corina Mohorianu - Teoria echivarianta a formei tari, Zilele Univ. "Al. I. Cuza" Iasi, 21-23 Oct. 1996
 9. Corina Mohorianu - G-Ssh omologie, Zilele Univ."Al. I. Cuza" Iasi, 21-23 Oct. 1997
 10. Corina Mohorianu - Stong homotopy for arbitrary topological spaces, Conf. Nat. de Geometrie, Bucuresti, sep 1997
 11. Corina Mohorianu - Teoria formei, o teorie de aproximare pentru spatii topologice, Conf. SSMR, Cluj, 1998 mai
 12. Corina Mohorianu - Morfisme speciale in Ssh (1998), Zilele Univ. "Al. I. Cuza" Iasi, 21-23 Oct. 1998
 13. Corina Mohorianu - Teoreme de tip Hurewicz in Ssh (1999), Zilele Univ. "Al. I. Cuza" Iasi, 21-23 Oct. 1999
 14. Corina Mohorianu - Equivariant strong homology (G-Ssh Homology), 2nd Croatian Mathematical Congress June 15-17, 2000, Zagreb, Croatia
 15. Corina Mohorianu, Ioan Pop - O teorie a formei relative pentru C* Alegebre punctate, Zilele Univ "Al.I. Cuza" Iasi, Oct. 2004

Colaborări la Contracte

  • Prelucrari statistice de date experimentale pentru studiul valorificarii complexe a unor resuse vegetale cu continut ridicat de hidrocarburi (contract 5EA002 Inst. "P.Poni" Iasi)
  • Optimizarea randamentului de sterificare pentru obtinerea de adeziv chirurgical pe baza de esteri cianacrilici (contract 2CC040 Inst "P.Poni" Iasi)
  • Studii de structuri moleculare necesare prelucrarii cuantice (contract IEE004 Inst "P.Poni" Iasi )
  • Realizarea unor programe pentru descompunerea spectrelor in gaussiene, lognormale, lorentziene. Elaborarea unui set de programe pe sisteme mari de calcul pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale compusilor chimici. (1984-89)
  • Realizarea unui pachet de programe pentru stabilirea de relatii cantitative structura - activitate, pentru corelarea caracteristicilor stucturale si electronice ale diversilor compusi macromoleculari (1984-89)
  • Realizarea de programe pentru determinarea de noi metode de estimare a dimensiunilor neperturbate la polimeri cu mase moleculare foarte mari (1984-89)
 1. Contract in cadrul Catedrei de Geometrie "Studiul geometric si topologic al unor structuri pe varietati diferentialbile sitopologice; extinderi si aplicatii in mecanica analitica, fizica teoretica si fizica mecanica" (1995)
 2. Contract in cadrul Catedrei de Geometrie "Metode categoriale de aproximare in topologia algebrica - Teoria formei" (2001-2003). Lucrari in cadrul proiectului:
  • I. Pop, Corina Mohorianu - Teoria formei atractorilor (lucrare de sinteza 18p.)
  • Corina Mohorianu, I. Pop - Teoria formei pentru C* algebre (lucrare de sinteza 38 p.)
  • Corina Mohorianu - Notiuni in shape si strong shape. Caracterizari dinamice (lucrare de sinteza 8.p)

Alte tipuri de activităţi

 • elaborarea unui pachet de programe pentru evidenta lucrarilor stiintifice in cadrul Institutului de chimie "P.Poni" Iasi. Constituirea si gestiunea bazei de date realizate.
 • recenzii la Zentralblatt fuer Mathematik

Activitate cu studenţii

Sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti

 • Oana Agrigoroaiei - anul III (Matematica) - O problema de omotopie de ordin superior- premiul II , Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi, Facultatea de Matematica, Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti, 8 Mai 2004
 • Oana Pocovnicu - anul II (Matematica) - Caracterizari topologice utilizand partitia unitatii -premiul I , , Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi, Facultatea de Matematica, Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti, 8 Mai 2004
 • Oana Pocovnicu - anul III (Matematica) - Clasificarea spatiilor de acoperire, Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi,Facultatea de Matematica, Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti, Mai 2005
 • Oana Pocovnicu - anul IV (Matematica) - O metoda de topologie algebrica in rezolvarea ecuatiilor diferentiabile, profesori coordonatori I. Vrabie si C. Mohorianu, Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi,Facultatea de Matematica, Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti, iulie 2006
 • Oana Pocovnicu - Some topological results using the partition of the unity, Conferinta de matematica, Chisinau, septembrie 2006

Coordonare lucrări de licenţă

 • 2011
  • Spatii afine. Teoreme importante in spatii afine
  • Hipercuadrice in spatii afine si afin euclidiene
  • Spatii proiective. Teoreme clasice
 • 2012
  • Politopi. Multimi convexe, compacte
  • H-spatii

Coordonare lucrări gradul I

 • 2008-2011
  • Metodica rezolvarii problemelor de constructii geometrice
 • 2009-2012
  • Masuri in geometrie
  • Omotetia si inversiunea in plan si in spatiu
 • 2010-1013
  • Calcul baricentric in rezolvarea problemelor de geometrie
  • Spatii vectoriale euclidiene. Aplicatii in geometrie

Activitate didactică

 • În trecut
  • Geometrie - anul I (Matematica)
  • Algebra liniara si Geometrie - anul I (Fizica, Fizica Tehnologica, Fizica Informatica)
  • Topologie Algebrica (optional anul II Matematica)
  • Topologie Geometrica (optional anul III Matematica)
  • Teoria Omotopiei (anul V Master Matemaica)
  • Teoria Curbelor si suprafetelor anul II (Matematica)
  • Geometrie superioara (anul I Master )
 • 2010-2011
  • Geometrie analitica - an I
  • Geometrie euclidiana - an III matematica
  • Optimizare combinatorica an I Master
 • 2011-2020
  • Geometrie analitica - an I
  • Geometrie euclidiana - an III matematica
  • Optimizare combinatorica an I Master