Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi

Facultatea de Matematică

 

PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI

“ Grafica pe calculator

an academic 2009 – 2010, semestrul I, mate – info

Continutul cursului:

 

Laborator: Aplicaţii practice în C, Matlab.

Bibliografie:

 

Mod de evaluare:

Examenul va fi scris şi va fi compus din doua probe: o verificare partiala si una finala. Fiecare proba va dura 2 ore. Studenţii vor avea de dezvoltat trei subiecte la fiecare proba. Media celor doua probe va constitui nota la examenul scris. Nota la laborator se obtine pe parcursul semestrului, in timpul orelor de laborator, in functie de activitatea desfasurata.

Nota finală va fi calculată astfel:

¼ va reprezenta nota de la laborator

¾ va reprezenta nota la examenul scris.

Cadru didactic titular : Conf.dr. Marian Ioan MUNTEANU