Conf. dr. Mihai Necula

Elemente de analiză complexă şi aplicaţii

Anul II, Matematică-informatică, 2017-2018, sem. II.

 1. Note de curs
 2. Cursul 1: Corpul numerelor complexe
 3. Examen: Bilet 108
 4. Tutorial: Tipuri valoare vs. tipuri referinţă în C#
 5. Laborator 1: Numere complexe în C#
 6. Cursul 2: Clase C# pentru grafica 2D
 7. Temă: Exerciţii de încălzire
 8. Laborator 2: Proiectul Sablon
 9. Cursul 3: Planul complex
 10. Temă: Desene
 11. Laborator 3: Transformări geometrice
 12. Cursul 4: Topologia numerelor complexe
 13. Tutorial: Punctul Fermat-Torricelli
 14. Laborator 4: Seria geometrică
 15. Cursul 5: Funcţii olomorfe
 16. YouTube: Cercul celor nouă puncte
 17. Laborator 5: Transformări conforme
 18. Cursul 6: Integrala complexă
 19. Tutorial: Coordonate baricentrice
 20. Laborator 6: Integrala
 21. Cursul 7: Formula integrală a lui Cauchy
 22. Temă: Pătrate rotite
 23. Laborator 7: Formula lui Cauchy
 24. Cursul 8: Funcţii analitice
 25. Temă: Un decagon pentagonat
 26. Bilet: Pentagoane
 27. Laborator 8: MyMath.Exp
 28. Cursul 9: Teorema reziduurilor
 29. Temă: Proporţia de aur
 30. Laborator 9: Reziduuri
 31. Cursul 10: Curbe remarcabile (1)
 32. Temă: Metoda motivelor iterate
 33. Laborator 10: Curba lui Koch
 34. Cursul 11: Curbe remarcabile (2)
 35. Link: Curba lui Lebesgue
 36. YouTube: Pisica lui Hilbert
 37. Temă: Metoda transformărilor iterate
 38. Laborator 11: Curba lui Hilbert
 39. Cursul 12: Şiruri recurente în planul complex
 40. YouTube: Classic Newton Fractal
 41. Temă: Metoda lui Newton în complex
 42. Laborator 12: Metoda lui Newton
 43. Cursul 13: Mulţimi Julia
 44. Link: Pierre Fatou
 45. Temă: mulţimi Fatou
 46. Bilet: Hexagoane
 47. Laborator 13: Mulţimi Julia/Fatou
 48. Cursul 14: Mulţimea lui Mandelbrot
 49. YouTube: O excursie prin mulţimea lui Mandelbrot
 50. Temă: Mulţimea lui Mandelbrot generalizată
 51. Freeware: Mandelbrot explorer
 52. Laborator 14: Proiectul Mandelbrot

Ecuaţii diferenţiale

Anul II, 2017-2018, sem. I.

 1. Note de curs
 2. Cursul 1: Introducere
 3. Tutorial: Funcţia exponenţială
 4. Cursul 2: Ecuaţii rezolvabile prin cuadraturi (1)
 5. Tutorial: Derivarea şi integrarea, operaţii inverse
 6. Cursul 3: Ecuaţii rezolvabile prin cuadraturi (2)
 7. Tutorial: Funcţiile circulare sinus şi cosinus
 8. Cursul 4: Existenţă şi unicitate locală
 9. Tutorial: Integrale reductibile la integrale raţionale
 10. Cursul 5: Existenţă şi unicitate globală
 11. Tutorial: Funcţii Lipschitz
 12. Cursul 6: Sisteme diferenţiale liniare. Cazul general
 13. Tutorial: Convergenţa uniformă a şirurilor de funcţii
 14. Cursul 7: Sisteme diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
 15. Tutorial: Funcţia exponenţială în corpul numerelor complexe
 16. Cursul 8: Determinarea funcţiei exponenţiale matriceale
 17. Tutorial: Forma canonică Jordan
 18. Cursul 9: Ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
 19. Tutorial: Soluţii analitice pentru sisteme diferenţiale liniare
 20. Cursul 10: Teoria stabilităţii (1)
 21. Tutorial: Stabilitatea ecuaţiei diferenţiale liniare de ordinul întâi
 22. Cursul 11: Teoria stabilităţii (2)
 23. Tutorial: Pendulul matematic
 24. Cursul 12: Integrale prime (1)
 25. Cursul 13: Integrale prime (2)
 26. Cursul 14: Modele matematice descrise prin ecuaţii diferenţiale
 27. Examen: Subiecte teoretice

Fundamentele programării

Anul I, 2017-2018, sem. I.

 1. Album foto nr. 1 >> Al-Khwarizmi >> Algoritm
 2. Cursul 1: Introducere. Utilizare Microsoft Visual C++. Bibliografie
 3. Resurse web: TIOBE Index
 4. Temă: Editarea şi rularea programelor
 5. Album foto nr. 2 >> Dennis Ritchie >> Limbajul C
 6. Cursul 2: Evoluţia limbajelor de programare. Utilizare Debugger
 7. Wiki: Scrierea hexazecimală a numerelor
 8. Memo: Prefixe binare
 9. Resurse web: Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals
 10. Temă: Baze de numeraţie
 11. Album foto nr. 3 >> Bjarne Stroustrup >> Limbajul C++
 12. Cursul 3: Limbajul C în două ore
 13. YouTube: "Hello World!" 2008 / 2010 / 2012 / 2013 / 2015 / 2017
 14. Temă: Sume şi produse
 15. Album foto nr. 4 >> Anders Hejlsberg >> Limbajul C#
 16. Cursul 4: Noţiuni de bază (I)
 17. Memo: Alocarea tipurilor aritmetice în MS Visual C++
 18. Web tutorial: Variables and data types in C/C++
 19. Temă: Tipuri aritmetice
 20. Album foto nr. 5 >> Niklaus Wirth >> Limbajul Pascal >> Limbajul Delphi
 21. Cursul 5: Noţiuni de bază (II)
 22. Doc: American Standard Code for Information Interchange
 23. Link: What is Unicode?
 24. Lab: Program ilustrativ
 25. Temă: Literali
 26. Album foto nr. 6 >> Grace Hopper >> Limbajul COBOL
 27. Cursul 6: Expresii în C/C++ (sad face)
 28. Memo: Operatorii limbajului C
 29. Test: Ambiguitate
 30. Temă: Prelucrări de stringuri
 31. Album foto nr. 7 >> John Backus >> Limbajul FORTRAN
 32. Cursul 7: Expresii în C/C++ (smiley face smiley face)
 33. Web tutorial: Operatorii limbajului C++
 34. Temă: Expresii
 35. Album foto nr. 8 >> Alan Turing >> Informatica teoretică
 36. Cursul 8: Expresii în C/C++ (smiley face smiley face smiley face)
 37. Temă: Funcţii de decizie
 38. Album foto nr. 9 >> Noam Chomsky >> Limbaje formale
 39. Cursul 9: Instrucţiuni (salut)
 40. Memo: Instrucţiuni C/C++
 41. Testare: Bilet 204
 42. Temă: Iteraţii
 43. Album foto nr. 10 >> Donald Knuth >> Arta programării calculatoarelor
 44. Cursul 10: Instrucţiuni (salut salut)
 45. Web tutorial: Instrucţiunile limbajului C
 46. Testare: Principii elementare de programare
 47. Notare: Algoritmul de notare
 48. Temă: Transformări de tablouri
 49. Album foto nr. 11 >> Charles Babbage >> Conceptul de calculator programabil
 50. Cursul 11: Tipuri utilizator
 51. Web tutorial: Structures in C
 52. Exemplu: Enumerări
 53. Temă: Structuri
 54. Album foto nr. 12 >> John von Neumann >> Arhitectura calculatoarelor
 55. Cursul 12: Pointeri şi referinţe
 56. Animal Planet: the English Pointer
 57. Temă: Pointeri către funcţii
 58. Album foto nr. 13 >> Claude Shannon >> Teoria informaţiei
 59. Cursul 13: Operaţii de intrare/ieşire în C++
 60. Web tutorial: C++ Stream IO & File IO
 61. Album foto nr. 14 >> Vinton Cerf >> Apariţia internetului
 62. Cursul 14: Scrierea formatată a datelor

Fractali

Anul II Matematică-Informatică, 2016-2017, sem. II.

 1. Fractal Art: No. 1
 2. Cursul 1: Introducere
 3. Wiki: Fractals
 4. Link: Junpei Sekino's Fractal Gallery
 5. Web Fractal Cookies: Sierpinski carpet
 6. Temă: Funcţii complexe
 7. Laborator 1: Numere complexe
 8. Fractal Art: No. 2
 9. Cursul 2: Clase C# pentru grafica 2D
 10. Memo: Clase C# vs. clase C++
 11. Temă: Exerciţii de încălzire
 12. Laborator 2: Proiectul Sablon
 13. Fractal Art: No. 3
 14. Cursul 3: Numere complexe în grafica 2D
 15. MSDN: C# Complex Numbers
 16. Temă: Să colorăm frumos!
 17. Laborator 3: Transformări geometrice
 18. Fractal Art: No. 4
 19. Cursul 4: Fractali prin motive iterate
 20. YouTube: The Harter-Heighway dragon
 21. Temă: Conium maculatum && co.
 22. Laborator 4: Proiectul Dragon
 23. Fractal Art: No. 5
 24. Cursul 5: Fractali generati de sisteme Lindenmayer
 25. Link: The Algorithmic Beauty of Plants
 26. Temă: Petroselinum crispum && co.
 27. Laborator 5: Proiectul L-Sisteme
 28. Fractal Art: No. 6
 29. Cursul 6: Curbe care umplu planul
 30. Link: Curba lui Lebesgue
 31. Link: Curba lui Hilbert 3D
 32. Temă: Să colorăm tot planul!
 33. Laborator 6: Proiectul Hilbert
 34. Fractal Art: No. 7
 35. Cursul 7: Funcţii continue peste tot şi derivabile nicăieri
 36. YouTube: Curba lui Takagi
 37. Link: Midpoint Displacement Algorithm
 38. Temă: Funcţia lui Weierstrass
 39. Laborator 7: Proiectul Takagi
 40. Fractal Art: No. 8
 41. Cursul 8: Teorema de punct fix a lui Banach
 42. Temă: Metoda aproximaţiilor succesive;
 43. Laborator 8: Proiectul Banach
 44. Fractal Art: No. 9
 45. Cursul 9: Fractali obţinuţi prin sisteme de funcţii iterate
 46. Link: An Introduction to Fractals
 47. Temă: Distanţa Hausdorff-Pompeiu
 48. Laborator 9: Proiectul IFSuri
 49. Fractal Art: No. 10
 50. Cursul 10: Fractali generaţi de metoda lui Newton
 51. Temă: Polinoame generalizate;
 52. Laborator 10: Proiectul Newton
 53. Fractal Art: No. 11
 54. Cursul 11: Mulţimi Julia
 55. Link: Pierre Fatou
 56. Temă: Mulţimi Fatou
 57. Laborator 11: Proiectul Julia
 58. Fractal Art: No. 12
 59. Cursul 12: Mulţimea lui Mandelbrot
 60. YouTube: O excursie prin mulţimea lui Mandelbrot
 61. Temă: Mulţimea lui Mandelbrot generalizată
 62. Laborator 12: Proiectul Mandelbrot
 63. Fractal Art: No. 13
 64. Cursul 13: Dimensiunea Hausdorff
 65. Temă: Desene;
 66. Laborator 13: Proiectul Sierpinski
 67. Fractal Art: No. 14
 68. Curs 14: Retrospectivă
 69. Temă: Bilete de examen (exemple)
 70. Laborator 14: Proiectul rezolvari exemple
 71. Examen: Algoritmul de notare
 72. Examen: Proiectul sablon_examen_2017

Programare Delphi

Master I Matematici aplicate, 2014-2015, sem. II.

 1. Curs 1. Teach Yourself Delphi in 14 Weeks
 2. Laborator 1. Bilete de examen. Rezolvări
 3. Curs 2. Pascal versus C
 4. Laborator 2. Exerciţii de relaxare. Rezolvări
 5. Curs 3. Fundamentele limbajului Delphi (I)
 6. Laborator 3. Backtracking iterativ. Rezolvări
 7. Curs 4. Fundamentele limbajului Delphi (II)
 8. Laborator 4. Divide et Impera. Rezolvări
 9. Curs 5. Fundamentele limbajului Delphi (III)
 10. Laborator 5. Yams. Rezolvări
 11. Curs 6. Programare procedurală
 12. Laborator 6. Numere aleatoare. Rezolvări
 13. Curs 7. Programare orientată obiect (I)
 14. Laborator 7. Exemple de clase. Rezolvări
 15. Curs 8. Programare orientată obiect (II)
 16. Laborator 8. Derivarea claselor. Rezolvări
 17. Curs 9. Programare bazată pe evenimente
 18. Laborator 9. Interceptarea mesajelor. Rezolvări
 19. Curs 10.Interfeţe. Excepţii
 20. Laborator 10. Utilizarea interfeţelor. Rezolvări
 21. Curs 11. Programare bazată pe componente.
 22. Laborator 11. Utilizarea componentelor. Rezolvări
 23. Curs 12. Grafica în Delphi
 24. Laborator 12. Mandelbrot Explorer. Rezolvări
 25. Curs 13. Forme în Delphi
 26. Laborator 13. Desenări. Rezolvări
 27. Cursul 14. Retrospectivă

Utilităţi (programe gratuite)

 1. XaoS fractal zoomer
 2. Fractal Forge
 3. Fast Floating Fractal Fun