Conf. dr. Mihai Necula

Elemente de analiză complexă şi aplicaţii

Anul II, Matematică-informatică, 2018-2019, sem. II.

 1. Cursul 1: Corpul numerelor complexe
 2. Examen: Bilet 101
 3. Temă: Ecuaţia de gradul al doilea
 4. Laborator 1: Numere complexe în C#
 5. Cursul 2: Clase C# pentru grafica 2D
 6. Tutorial: Tipuri valoare vs. tipuri referinţă în C#
 7. Temă: Exerciţii de încălzire
 8. Laborator 2: Proiectul Sablon
 9. Cursul 3: Planul complex
 10. Temă: Desene
 11. Laborator 3: Transformări geometrice
 12. Cursul 4: Topologia numerelor complexe
 13. Tutorial: Punctul Fermat-Torricelli
 14. Temă: Pentagrama
 15. Laborator 4: Seria geometrică
 16. Cursul 5: Funcţii olomorfe
 17. Temă: Cercul celor nouă puncte
 18. Laborator 5: Transformări conforme
 19. Cursul 6: Integrala complexă
 20. Tutorial: Coordonate baricentrice
 21. Temă: Punctul lui Gergonne
 22. Laborator 6: Integrala
 23. Cursul 7: Formula integrală a lui Cauchy
 24. Temă: Pătrate rotite
 25. Laborator 7: Formula lui Cauchy
 26. Cursul 8: Funcţii analitice
 27. Temă: Pentagoane
 28. Laborator 8: MyMath.Exp
 29. Cursul 9: Teorema reziduurilor
 30. Temă: Proporţia de aur
 31. Laborator 9: Reziduuri
 32. Cursul 10: Curbe remarcabile (1)
 33. Temă: Metoda motivelor iterate
 34. Laborator 10: Curba lui Koch
 35. Cursul 11: Curbe remarcabile (2)
 36. Link: Curba lui Lebesgue
 37. YouTube: Pisica lui Hilbert
 38. Temă: Metoda transformărilor iterate
 39. Laborator 11: Curba lui Hilbert
 40. Cursul 12: Şiruri recurente în planul complex
 41. YouTube: Classic Newton Fractal
 42. Temă: Metoda lui Newton în complex
 43. Laborator 12: Metoda lui Newton
 44. Cursul 13: Mulţimi Julia
 45. Link: Pierre Fatou
 46. Temă: Mulţimi Fatou
 47. Laborator 13: Mulţimi Julia/Fatou
 48. Cursul 14: Mulţimea lui Mandelbrot
 49. YouTube: O excursie prin mulţimea lui Mandelbrot
 50. Temă: Mulţimea lui Mandelbrot generalizată
 51. Freeware: Mandelbrot explorer
 52. Laborator 14: Proiectul Mandelbrot

Ecuaţii diferenţiale

Anul II, 2018-2019, sem. I.

 1. Note de curs
 2. Cursul 1: Introducere
 3. Tutorial: Funcţia exponenţială
 4. Cursul 2: Ecuaţii rezolvabile prin cuadraturi (1)
 5. Tutorial: Derivarea şi integrarea, operaţii inverse
 6. Cursul 3: Ecuaţii rezolvabile prin cuadraturi (2)
 7. Tutorial: Integrale reductibile la integrale raţionale
 8. Cursul 4: Existenţă şi unicitate locală
 9. Tutorial: Funcţiile circulare sinus şi cosinus
 10. Cursul 5: Existenţă şi unicitate globală
 11. Tutorial: Principiul contracţiilor
 12. Cursul 6: Sisteme diferenţiale liniare. Cazul general
 13. Tutorial: Convergenţa uniformă a şirurilor de funcţii
 14. Cursul 7: Sisteme diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
 15. Tutorial: Funcţia exponenţială în corpul numerelor complexe
 16. Cursul 8: Determinarea funcţiei exponenţiale matriceale
 17. Tutorial: Forma canonică Jordan
 18. Cursul 9: Ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
 19. Tutorial: Soluţii analitice pentru sisteme diferenţiale liniare
 20. Cursul 10: Teoria stabilităţii (1)
 21. Tutorial: Stabilitatea ecuaţiei diferenţiale liniare de ordinul întâi
 22. Cursul 11: Teoria stabilităţii (2)
 23. Tutorial: Pendulul matematic
 24. Cursul 12: Integrale prime (1)
 25. Tutorial: Ecuaţii funcţionale
 26. Cursul 13: Integrale prime (2)
 27. Tutorial: Ecuaţia legii de conservare
 28. Cursul 14: Modele matematice descrise prin ecuaţii diferenţiale
 29. Examen: Subiecte teoretice

Fundamentele programării

Anul I, 2018-2019, sem. I.

 1. Album foto nr. 1 >> Al-Khwarizmi >> Algoritm
 2. Cursul 1: Introducere. Bibliografie
 3. Testare: Bilet exemplu. Rezolvare
 4. Tutorial: Utilizarea mediului de programare Microsoft Visual Studio
 5. Link: TIOBE Index
 6. Temă: Editarea şi rularea programelor
 7. Album foto nr. 2 >> Dennis Ritchie >> Limbajul C
 8. Cursul 2: Generalitati. Evoluţia limbajelor de programare.
 9. Wiki: Scrierea hexazecimală a numerelor
 10. Memo: Prefixe binare
 11. Resurse web: Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals
 12. Tutorial: Utilizare Debugger
 13. Temă: Baze de numeraţie
 14. Album foto nr. 3 >> Bjarne Stroustrup >> Limbajul C++
 15. Cursul 3: Limbajul C în două ore
 16. YouTube: "Hello World!" 2008 / 2010 / 2012 / 2013 / 2015 / 2017
 17. Temă: Sume şi produse
 18. Album foto nr. 4 >> Anders Hejlsberg >> Limbajul C#
 19. Cursul 4: Noţiuni de bază (I)
 20. Memo: Alocarea tipurilor aritmetice în MS Visual C++
 21. Web tutorial: Variables and data types in C/C++
 22. Temă: Tipuri aritmetice
 23. Album foto nr. 5 >> Niklaus Wirth >> Limbajul Pascal >> Limbajul Delphi
 24. Cursul 5: Noţiuni de bază (II)
 25. Doc: American Standard Code for Information Interchange
 26. Link: What is Unicode?
 27. Lab: Program ilustrativ
 28. Temă: Literali
 29. Album foto nr. 6 >> Grace Hopper >> Limbajul COBOL
 30. Cursul 6: Expresii în C/C++ (sad face)
 31. Memo: Operatorii limbajului C
 32. Test: Ambiguitate
 33. Temă: Prelucrări de stringuri
 34. Album foto nr. 7 >> John Backus >> Limbajul FORTRAN
 35. Cursul 7: Expresii în C/C++ (smiley face smiley face)
 36. Tutorial: Program ilustrativ
 37. Web tutorial: Operatorii limbajului C++
 38. Temă: Expresii
 39. Album foto nr. 8 >> Alan Turing >> Informatica teoretică
 40. Cursul 8: Expresii în C/C++ (smiley face smiley face smiley face)
 41. Tutorial: Recurenţe de ordin II
 42. Temă: Funcţii de decizie
 43. Album foto nr. 9 >> Noam Chomsky >> Limbaje formale
 44. Cursul 9: Instrucţiuni (salut)
 45. Memo: Instrucţiuni C/C++
 46. Tutorial: Principii logice
 47. Testare: Bilet 1313
 48. Temă: Iteraţii
 49. Album foto nr. 10 >> Donald Knuth >> Arta programării calculatoarelor
 50. Cursul 10: Instrucţiuni (salut salut)
 51. Web tutorial: Instrucţiunile limbajului C
 52. Temă: Transformări de tablouri
 53. Album foto nr. 11 >> Charles Babbage >> Conceptul de calculator programabil
 54. Cursul 11: Tipuri utilizator
 55. Web tutorial: Structures in C
 56. Exemplu: Enumerări
 57. Temă: Structuri
 58. Album foto nr. 12 >> John von Neumann >> Arhitectura calculatoarelor
 59. Cursul 12: Pointeri şi referinţe
 60. Animal Planet: the English Pointer
 61. Temă: Pointeri către funcţii
 62. Album foto nr. 13 >> Claude Shannon >> Teoria informaţiei
 63. Cursul 13: Operaţii de intrare/ieşire în C++
 64. Breviar: Exemple
 65. Web tutorial: C++ Stream IO & File IO
 66. Album foto nr. 14 >> Vinton Cerf >> Apariţia internetului
 67. Cursul 14: Scrierea formatată a datelor
 68. Web tutorial: Input/output manipulators
 69. Licenţă: Model de subiect

Link: cursuri vechi