Conf. dr. Mihai Necula

Elemente de analiză complexă şi aplicaţii

Anul II, Matematică-informatică, 2022-2023, sem. II.

 1. Cursul 1 : Corpul numerelor complexe
 2. Tutorial: Introducere rapidă în C#
 3. Temă: Ecuaţia de gradul al doilea
 4. Laborator 1: Numere complexe în C#
 5. Laborator 1: Numere complexe în Python
 6. Cursul 2 : Clase C# pentru grafica 2D
 7. Tutorial: Aplicaţii Windows Forms .zip
 8. Temă: Curbe plane
 9. Laborator 2: Proiectul Sablon
 10. Cursul 3 : Planul complex
 11. Tutorial: Evenimente în C# şi .NET
 12. Temă: Despre distanţe
 13. Laborator 3: Transformări geometrice
 14. Cursul 4 : Topologia numerelor complexe
 15. Temă: Despre unghiuri
 16. Laborator 4: Seria geometrică
 17. Cursul 5 : Funcţii olomorfe
 18. Tutorial: Punctul Fermat-Torricelli
 19. Link: The Fermat Point and Generalizations
 20. Desene: Taijitu
 21. Temă: Segmente şi rapoarte scalare
 22. Laborator 5: Transformări conforme
 23. Cursul 6 : Integrala complexă
 24. Desene: Cercuri tangente
 25. Tutorial: Cercul celor nouă puncte
 26. Temă: Triunghiuri şi rapoarte complexe
 27. Laborator 6: Integrala
 28. Cursul 7 : Formula integrală a lui Cauchy
 29. Tutorial: Coordonate baricentrice
 30. Temă: Puncte importante în triunghi
 31. Laborator 7: Formula lui Cauchy
 32. Cursul 8 : Funcţii analitice
 33. Desene: Artizanat. O rezolvare
 34. Tutorial: Tablouri în C#. O întrebare
 35. Temă: Poligoane regulate
 36. Laborator 8: MyMath.Exp
 37. Cursul 9 : Teorema reziduurilor
 38. Tutorial: Spirala logaritmică
 39. Desene: Covorul lui Papi. O rezolvare
 40. Temă: Pseudospirale
 41. Laborator 9: Reziduuri
 42. Cursul 10 : Curbe remarcabile (1)
 43. Tutorial: Liste în C#
 44. Gif: Copac în vânt
 45. Temă: Metoda motivelor iterate
 46. Laborator 10: Curba lui Koch
 47. Cursul 11 : Curbe remarcabile (2)
 48. Tutorial: Clase C# versus clase C++
 49. Desene: O floare.
 50. Link: Curba lui Lebesgue
 51. YouTube: Pisica lui Hilbert
 52. Temă: Metoda transformărilor iterate
 53. Laborator 11: Curba lui Hilbert
 54. Cursul 12 : Şiruri recurente în planul complex
 55. Tutorial: Desene recursive
 56. YouTube: Classic Newton Fractal
 57. Temă: Metoda lui Newton în complex
 58. Laborator 12: Metoda lui Newton
 59. Cursul 13 : Mulţimi Julia
 60. Link: Pierre Fatou
 61. Temă: Mulţimi Fatou
 62. Laborator 13: Mulţimi Julia/Fatou
 63. Cursul 14 : Mulţimea lui Mandelbrot
 64. YouTube: O excursie prin mulţimea lui Mandelbrot
 65. Temă: Mulţimea lui Mandelbrot generalizată
 66. Laborator 14: Proiectul Mandelbrot

Fundamentele programării

Anul I, 2022-2023, sem. I.

 1. Album foto nr. 1 >> Al-Khwarizmi >> Algoritm
 2. Cursul 1: Introducere. Bibliografie
 3. Laborator: Exemple. Rezolvări
 4. Tutorial: Utilizarea mediului de programare Microsoft Visual Studio
 5. Link: TIOBE Index
 6. Temă: Editarea şi rularea programelor
 7. Album foto nr. 2 >> Dennis Ritchie >> Limbajul C
 8. Cursul 2: Generalitati. Fişier sursă. Evoluţia limbajelor de programare.
 9. Wiki: Scrierea hexazecimală a numerelor
 10. Memo: Prefixe binare
 11. Resurse web: Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals
 12. Tutorial: Utilizare Debugger
 13. Temă: Baze de numeraţie
 14. Album foto nr. 3 >> Bjarne Stroustrup >> Limbajul C++
 15. Cursul 3 : Limbajul C în două ore
 16. YouTube: "Hello World!" 2008 / 2010 / 2012 / 2013 / 2015 / 2017 / 2019
 17. Temă: Sume şi produse
 18. Album foto nr. 4 >> Anders Hejlsberg >> Limbajul C#
 19. Cursul 4 : Noţiuni de bază (I)
 20. Memo: Alocarea tipurilor aritmetice în MS Visual C++
 21. Web tutorial: Variables and data types in C/C++
 22. Temă: Tipuri aritmetice
 23. Album foto nr. 5 >> Niklaus Wirth >> Limbajul Pascal >> Limbajul Delphi
 24. Cursul 5 : Noţiuni de bază (II)
 25. Doc: American Standard Code for Information Interchange
 26. Link: What is Unicode?
 27. Lab: Program ilustrativ
 28. Temă: Literali
 29. Album foto nr. 6 >> Grace Hopper >> Limbajul COBOL
 30. Cursul 6 : Expresii în C/C++ (sad face)
 31. Tutorial: Schema lui Horner
 32. Memo: Operatorii limbajului C
 33. Test: Ambiguitate
 34. Temă: Prelucrări de stringuri
 35. Album foto nr. 7 >> John Backus >> Limbajul FORTRAN
 36. Cursul 7 : Expresii în C/C++ (smiley face smiley face)
 37. Web tutorial: Operatorii limbajului C++
 38. Temă: Expresii
 39. Album foto nr. 8 >> Alan Turing >> Informatica teoretică
 40. Cursul 8 : Expresii în C/C++ (smiley face smiley face smiley face)
 41. Link: Mulţimea lui Mandelbrot
 42. Temă: Funcţii de decizie
 43. Album foto nr. 9 >> Noam Chomsky >> Limbaje formale
 44. Cursul 9 : Instrucţiuni (salut)
 45. Memo: Instrucţiuni C/C++
 46. Temă: Iteraţii
 47. Album foto nr. 10 >> Donald Knuth >> Arta programării calculatoarelor
 48. Cursul 10 : Instrucţiuni (salut salut)
 49. Web tutorial: Instrucţiunile limbajului C
 50. Temă: Transformări de tablouri
 51. Album foto nr. 11 >> Charles Babbage >> Conceptul de calculator programabil
 52. Cursul 11 : Tipuri utilizator
 53. Web tutorial: Structures in C
 54. Temă: Structuri
 55. Album foto nr. 12 >> John von Neumann >> Arhitectura calculatoarelor
 56. Cursul 12 : Pointeri şi referinţe
 57. Animal Planet: the English Pointer
 58. Temă: Pointeri către funcţii
 59. Album foto nr. 13 >> Claude Shannon >> Teoria informaţiei
 60. Cursul 13 : Operaţii de intrare/ieşire în C++
 61. Web tutorial: C++ Stream IO & File IO
 62. Album foto nr. 14 >> Vinton Cerf >> Apariţia internetului
 63. Cursul 14: Scrierea formatată a datelor
 64. Web tutorial: Input/output manipulators
 65. Licenţă: Model de subiect

Ecuaţii diferenţiale

Anul II, Matematică-informatică, 2022-2023, sem. I.

 1. Note de curs: Ecuaţii diferenţiale
 2. Cursul 1: Introducere
 3. Tutorial: Curbe în plan
 4. Tema 1: Grafice de funcţii
 5. Cursul 2: Ecuaţii rezolvabile prin cuadraturi (1)
 6. Tutorial: Derivarea şi integrarea, operaţii inverse
 7. Manual: Analiză matematică, clasa a XI-a
 8. Tema 2: Exerciţii de derivare
 9. Cursul 3: Ecuaţii rezolvabile prin cuadraturi (2)
 10. Tutorial: Funcţia exponenţială
 11. Manual: Analiză matematică, clasa a XII-a
 12. Tema 3: Ecuaţii cu variabile separabile
 13. Cursul 4: Existenţă şi unicitate locală
 14. Tutorial: Funcţiile circulare sinus şi cosinus
 15. Tema 4: Ecuaţii omogene
 16. Cursul 5: Existenţă şi unicitate globală
 17. Tutorial: Principiul contracţiilor
 18. Tema 5: Ecuaţii liniare de ordinul întâi
 19. Cursul 6: Sisteme diferenţiale liniare. Cazul general
 20. Tutorial: Convergenţa uniformă a şirurilor de funcţii
 21. Tema 6: Ecuaţii Riccati
 22. Cursul 7: Sisteme diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
 23. Tutorial: Funcţia exponenţială în corpul numerelor complexe
 24. Tema 7: Metoda parametrului
 25. Cursul 8: Determinarea funcţiei exponenţiale matriceale
 26. Tutorial: Forma canonică Jordan
 27. Tema 8: Exerciţii
 28. Cursul 9: Ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
 29. Tutorial: Soluţii analitice pentru sisteme diferenţiale liniare
 30. Tema 9: Existenţă globală
 31. Cursul 10: Teoria stabilităţii (1)
 32. Tutorial: Stabilitatea ecuaţiei diferenţiale liniare de ordinul întâi
 33. Tema 10: Ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
 34. Cursul 11: Teoria stabilităţii (2)
 35. Tutorial: Pendulul matematic
 36. Tema 11: Sisteme diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
 37. Cursul 12: Integrale prime
 38. Tutorial: Ecuaţii funcţionale
 39. Tema 12: Teoria stabilităţii
 40. Cursul 13: Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul întâi
 41. Tutorial: Ecuaţia legii de conservare
 42. Tema 13: Integrale prime
 43. Cursul 14: Modele matematice descrise prin ecuaţii diferenţiale
 44. Tutorial: Integrale reductibile la integrale raţionale
 45. Examen: Subiecte teoretice
 46. Tema 14: Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul întâi
 47. Examen: Precizări

Link: cursuri vechi