Conf. dr. Mihai Necula

Fundamentele programării

Anul I, 2021-2022, sem. I.

 1. Album foto nr. 1 >> Al-Khwarizmi >> Algoritm
 2. Cursul 1: Introducere. Bibliografie
 3. Laborator: Exemple. Rezolvări
 4. Tutorial: Utilizarea mediului de programare Microsoft Visual Studio
 5. Link: TIOBE Index
 6. Temă: Editarea şi rularea programelor
 7. Album foto nr. 2 >> Dennis Ritchie >> Limbajul C
 8. Cursul 2: Generalitati. Evoluţia limbajelor de programare.
 9. Wiki: Scrierea hexazecimală a numerelor
 10. Memo: Prefixe binare
 11. Resurse web: Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals
 12. Tutorial: Utilizare Debugger
 13. Temă: Baze de numeraţie
 14. Album foto nr. 3 >> Bjarne Stroustrup >> Limbajul C++
 15. Cursul 3 : Limbajul C în două ore
 16. YouTube: "Hello World!" 2008 / 2010 / 2012 / 2013 / 2015 / 2017 / 2019
 17. Temă: Sume şi produse
 18. Album foto nr. 4 >> Anders Hejlsberg >> Limbajul C#
 19. Cursul 4 : Noţiuni de bază (I)
 20. Memo: Alocarea tipurilor aritmetice în MS Visual C++
 21. Web tutorial: Variables and data types in C/C++
 22. Temă: Tipuri aritmetice
 23. Album foto nr. 5 >> Niklaus Wirth >> Limbajul Pascal >> Limbajul Delphi
 24. Cursul 5 : Noţiuni de bază (II)
 25. Doc: American Standard Code for Information Interchange
 26. Link: What is Unicode?
 27. Lab: Program ilustrativ
 28. Temă: Literali
 29. Album foto nr. 6 >> Grace Hopper >> Limbajul COBOL
 30. Cursul 6 : Expresii în C/C++ (sad face)
 31. Memo: Operatorii limbajului C
 32. Test: Ambiguitate
 33. Temă: Prelucrări de stringuri
 34. Album foto nr. 7 >> John Backus >> Limbajul FORTRAN
 35. Cursul 7 : Expresii în C/C++ (smiley face smiley face)
 36. Web tutorial: Operatorii limbajului C++
 37. Temă: Expresii
 38. Album foto nr. 8 >> Alan Turing >> Informatica teoretică
 39. Cursul 8 : Expresii în C/C++ (smiley face smiley face smiley face)
 40. Link: Mulţimea lui Mandelbrot
 41. Temă: Funcţii de decizie
 42. Album foto nr. 9 >> Noam Chomsky >> Limbaje formale
 43. Cursul 9 : Instrucţiuni (salut)
 44. Memo: Instrucţiuni C/C++
 45. Temă: Iteraţii
 46. Album foto nr. 10 >> Donald Knuth >> Arta programării calculatoarelor
 47. Cursul 10 : Instrucţiuni (salut salut)
 48. Web tutorial: Instrucţiunile limbajului C
 49. Temă: Transformări de tablouri
 50. Album foto nr. 11 >> Charles Babbage >> Conceptul de calculator programabil
 51. Cursul 11 : Tipuri utilizator
 52. Web tutorial: Structures in C
 53. Temă: Structuri
 54. Album foto nr. 12 >> John von Neumann >> Arhitectura calculatoarelor
 55. Cursul 12 : Pointeri şi referinţe
 56. Animal Planet: the English Pointer
 57. Temă: Pointeri către funcţii
 58. Album foto nr. 13 >> Claude Shannon >> Teoria informaţiei
 59. Cursul 12 : Operaţii de intrare/ieşire în C++
 60. Web tutorial: C++ Stream IO & File IO
 61. Album foto nr. 14 >> Vinton Cerf >> Apariţia internetului
 62. Cursul 14: Scrierea formatată a datelor
 63. Web tutorial: Input/output manipulators
 64. Licenţă: Model de subiect

Ecuaţii diferenţiale

Anul II, Matematică-informatică, 2021-2022, sem. I.

 1. Note de curs: Ecuaţii diferenţiale
 2. Cursul 1: Introducere
 3. Tutorial: Curbe în plan
 4. Tema 1: Grafice de funcţii
 5. Cursul 2: Ecuaţii rezolvabile prin cuadraturi (1)
 6. Tutorial: Derivarea şi integrarea, operaţii inverse
 7. Manual: Analiză matematică, clasa a XI-a
 8. Tema 2: Exerciţii de derivare
 9. Cursul 3: Ecuaţii rezolvabile prin cuadraturi (2)
 10. Tutorial: Funcţia exponenţială
 11. Manual: Analiză matematică, clasa a XII-a
 12. Tema 3: Ecuaţii cu variabile separabile
 13. Cursul 4: Existenţă şi unicitate locală
 14. Tutorial: Funcţiile circulare sinus şi cosinus
 15. Tema 4: Ecuaţii omogene
 16. Cursul 5: Existenţă şi unicitate globală
 17. Tutorial: Principiul contracţiilor
 18. Tema 5: Ecuaţii liniare de ordinul întâi
 19. Cursul 6: Sisteme diferenţiale liniare. Cazul general
 20. Tutorial: Convergenţa uniformă a şirurilor de funcţii
 21. Tema 6: Ecuaţii Riccati
 22. Cursul 7: Sisteme diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
 23. Tutorial: Funcţia exponenţială în corpul numerelor complexe
 24. Tema 7: Metoda parametrului
 25. Cursul 8: Determinarea funcţiei exponenţiale matriceale
 26. Tutorial: Forma canonică Jordan
 27. Tema 8: Exerciţii
 28. Cursul 9: Ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
 29. Tutorial: Soluţii analitice pentru sisteme diferenţiale liniare
 30. Tema 9: Existenţă globală
 31. Cursul 10: Teoria stabilităţii (1)
 32. Tutorial: Stabilitatea ecuaţiei diferenţiale liniare de ordinul întâi
 33. Tema 10: Ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
 34. Cursul 11: Teoria stabilităţii (2)
 35. Tutorial: Pendulul matematic
 36. Tema 11: Sisteme diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
 37. Cursul 12: Integrale prime
 38. Tutorial: Ecuaţii funcţionale
 39. Tema 12: Teoria stabilităţii
 40. Cursul 13: Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul întâi
 41. Tutorial: Ecuaţia legii de conservare
 42. Tema 13: Integrale prime
 43. Cursul 14: Modele matematice descrise prin ecuaţii diferenţiale
 44. Tutorial: Integrale reductibile la integrale raţionale
 45. Examen: Subiecte teoretice
 46. Tema 14: Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul întâi

Elemente de analiză complexă şi aplicaţii

Anul II, Matematică-informatică, 2020-2021, sem. II.

 1. Cursul 1 : Corpul numerelor complexe
 2. Temă: Ecuaţia de gradul al doilea
 3. Laborator 1: Numere complexe în C#
 4. Cursul 2 : Clase C# pentru grafica 2D
 5. Tutorial: Tipuri valoare vs. tipuri referinţă în C#
 6. Temă: Exerciţii de încălzire
 7. Laborator 2: Proiectul Sablon
 8. Cursul 3 : Planul complex
 9. Temă: Despre distanţe
 10. Laborator 3: Transformări geometrice
 11. Cursul 4 : Topologia numerelor complexe
 12. Temă: Despre unghiuri
 13. Laborator 4: Seria geometrică
 14. Cursul 5 : Funcţii olomorfe
 15. Tutorial: Punctul Fermat-Torricelli
 16. Link: The Fermat Point and Generalizations
 17. Desene: Taijitu. O rezolvare. Altă rezolvare
 18. Temă: Segmente şi rapoarte scalare
 19. Laborator 5: Transformări conforme
 20. Cursul 6 : Integrala complexă
 21. Desene: Cercuri tangente. O rezolvare.
 22. Tutorial: Cercul celor nouă puncte
 23. Temă: Triunghiuri şi rapoarte complexe
 24. Laborator 6: Integrala
 25. Cursul 7 : Formula integrală a lui Cauchy
 26. Tutorial: Coordonate baricentrice
 27. Temă: Puncte importante în triunghi
 28. Laborator 7: Formula lui Cauchy
 29. Cursul 8 : Funcţii analitice
 30. Desene: Artizanat. O rezolvare
 31. Tutorial: Tablouri în C#
 32. Temă: Poligoane regulate
 33. Laborator 8: MyMath.Exp
 34. Cursul 9 : Teorema reziduurilor
 35. Tutorial: Spirala logaritmică
 36. Desene: Covorul lui Papi. O rezolvare
 37. Temă: Pseudospirale
 38. Laborator 9: Reziduuri
 39. Cursul 10 : Curbe remarcabile (1)
 40. Tutorial: Liste în C#
 41. Gif: Copac în vânt
 42. Temă: Metoda motivelor iterate
 43. Laborator 10: Curba lui Koch
 44. Cursul 11 : Curbe remarcabile (2)
 45. Desene: O floare.
 46. Link: Curba lui Lebesgue
 47. YouTube: Pisica lui Hilbert
 48. Temă: Metoda transformărilor iterate
 49. Laborator 11: Curba lui Hilbert
 50. Cursul 12 : Şiruri recurente în planul complex
 51. Tutorial: Desene recursive
 52. YouTube: Classic Newton Fractal
 53. Temă: Metoda lui Newton în complex
 54. Laborator 12: Metoda lui Newton
 55. Cursul 13 : Mulţimi Julia
 56. Link: Pierre Fatou
 57. Temă: Mulţimi Fatou
 58. Laborator 13: Mulţimi Julia/Fatou
 59. Cursul 14 : Mulţimea lui Mandelbrot
 60. YouTube: O excursie prin mulţimea lui Mandelbrot
 61. Temă: Mulţimea lui Mandelbrot generalizată
 62. Laborator 14: Proiectul Mandelbrot

Link: cursuri vechi