Complemente de geometrie

 • Fisa disciplinei
 • Modul de evaluare / cerinte minimale
 • Teoria pentru examenul din ianuarie 2018
 • Seminar 1: Axiome de incidenta si consecintele lor
 • Scurta introducere in studiul unui sistem axiomatic-draft
 • Seminar 2: Paralelism in spatiu
 • Probleme seminar 2

 • Pentru deschiderea fisierelor figurilor utilizate in seminarul 2, instalati geogebra
 • Dreapta paralela cu un plan
 • Sectiune in plane paralele
 • Unghiuri cu laturi respectiv paralele
 • Teorema acoperisului
 • Teorema lui Thales in spatiu
 • Sectiuni intr-un paralelipiped
 • Sectiune paralela cu baza intr-o piramida triunghiulara regulata
 • Sectiune in prisma patrulatera regulata
 • Sectiune in prisma hexagonala regulata
 • Problema1-1
 • Problema1-2
 • Problema1-3
 • Problema2-1
 • Problema2-2
 • Seminar 3: Perpendicularitate in spatiu (drepte perpendiculare, dreapta perpendiculara pe un plan)
 • Probleme seminar 3
 • Figura-criteriul de perpendicularitate (dreapta perpendiculara pe plan)
 • Figura-teorema celor trei perpendiculare
 • Problema1-1
 • Problema1-2
 • Problema2
 • Seminar 4: Perpendicularitate in spatiu (proiectii ortogonale pe un plan, plane perpendiculare)
 • Probleme seminar 3
 • Unghiul plan al unghiului diedru
 • Plane perpendiculare
 • Seminar 5: Proiectii ortogonale pe un plan, unghiuri, distante
 • Probleme seminar 5
 • Unghiul dintre o dreapta si un plan
 • Perpendiculara comuna a doua drepte necoplanare
 • Tema: recapitulare paralelism in spatiu - creare de probleme
 • Tema: recapitulare perpendicularitate in spatiu - creare de probleme
 • Seminarii 6-9:Functii trigonometrice: proprietati, reprezentare grafica, formule, functii trigonometrice inverse, ecuatii trigonometrice
 • Probleme seminar 6
 • Probleme seminar 7
 • Probleme seminar 8
 • Probleme seminar 9
 • Exemplu subiect examen titularizare - trigonometrie - Subiectul II
 • Seminar 10: Recapitulare elemente de calcul vectorial folosite in problemele de paralelism si coliniaritate (T. Thales in plan si spatiu, T. Liniei mijlocii in triunghi, trapez, probleme de paralelism)
  Seminar 11: T. Menelaus in plan si spatiu, probleme de coliniaritate
 • Teorema lui Menelaus in plan si spatiu. Aplicatii
 • TMenelaus in plan
 • TMenelaus in spatiu 1
 • TMenelaus in spatiu 2
 • Seminar 12: T. Ceva in plan, probleme de concurenta
 • TCeva
 • Punctul lui Gergonne
 • Punctul lui Nagel
 • Exemplu creare de itemi
 • Exemplu subiect titularizare 2016
 • Barem
 • Probleme seminarii 10-12
 • Seminar 13, 14: Aplicatii ale produsului scalar in geometrie
 • Dreapta si cercul lui Euler
 • Probleme seminarii 13-14