Home Page Image
 

 Prof. Dr.

Aurel RĂŞCANU

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Nume  :      RĂŞCANU
Prenume :  Aurel

Data şi locul naşterii: 11 aprilie 1950, Bogdăneşti-Vaslui, România.

Studii

 • 1957 - 1964 : clasele I - VII, Sc. generală Orgoiesti, com Bogdăneşti, jud.Vaslui;
 • 1964 - 1966 : clasele VIII - IX, Liceul "Cuza Voda", Husi;
 • 1966 - 1969 : clasele X - XII, Liceul   "Gh.  Roşca  Codreanu", Bârlad;
 • 1969 - 1973 : Facultatea de Matematică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi;
 • 1973 - 1974 : Specializare – « Ecuaţii funcţionale » Facultatea de Matematică, Universitatea  "Al. I.Cuza", Iaşi.

Titluri profesionale şi titluri universitare

 • 1 sept. 1974 - 15 febr.1978: Profesor de matematică la Liceul de Chimie nr.3, Iaşi;
 • 15 febr.1978 – prezent: Cadru didactic la Facultatea de matematică, Univ.  "Al. I.Cuza",  Iaşi;
 • 1978 - 1985: Asistent;
 • 1985 - 1990: Lector;
 • 1990 - 1997: Conferenţiar;
 • 1997 - prezent: Profesor universitar.

Domeniile de cercetare ştiinţifică

 • Ecuaţii diferenţiale stochastice (EDS);
 • Inecuaţii variaţionale stochastice;
 • Aproximare şi simulare numerică. Metode Monte-Carlo;
 • Control optimal stochastic;
 • Viabilitate şi invarianta pentru ecuatii diferentiale stochastice;
 • Metode probabilistice în studiul ecuaţiilor cu derivate parţiale.

Funcţii administrative

 • 1990 - 1992:   Decan al Facultatăţii de matematică, Iaşi;
 • 2000 - 2004:   Şef de catedră, Catedra de Matematici Aplicate.