Proiectul ROSE


Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015), și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă. Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de învățământ universitar în instituțiile finanțate în cadrul proiectului. În baza Acordului de Grant nr. 37/SGU/NC/I, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a accesat în cadrul Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universități un grant în valoare de 341768 Lei pentru implementarea subproiectului Reducerea abandonului şcolar şi dezvoltare personală – Facultatea de Matematică.

  • Echipa proiectului:
  • Director: Prof. dr. Răzvan Lițcanu
  • Asistent manager: Lect. dr. Gabriela Tănase
  • Responsabil financiar: Ing. Mihai Teslariu
  • Secretariat: Mona Dobranici