Workshop - „Matematica - pasiune și carieră”


Joi, 10 Mai, Amfiteatrul I.3

1 Răzvan LIŢCANU (Universitatatea "Al. I. Cuza"): Matematica în lumea contemporană 16:00 - 16:15
2 Andrei SUCILĂ (Amazon): Strategii de dezvoltare a carierei în domeniul privat pentru matematicieni 16:15 - 16:45
3 Dragoş COGEAN (Gemini CAD Systems): TBA 17:00 - 17:30


Vineri, 11 Mai, Amfiteatrul I.3

1 Rodica LEONTIEŞ (ISJ Iaşi): TBA 16:00 - 16:30
2 Constantin CHIRILĂ (Colegiul "G. Ibrăleanu"): Profesorul de matematică debutant - paşi în cariera didactică 16:30 - 17:00
3 Gabriela ZANOSCHI (Colegiul Naţional): Aspecte ale educaţiei matematice în România
pentru tinerii supradotaţi. Rolul Centrelor de Excelenţă în formarea lor
17:15 - 17:45
4 Gabriel POPA (Colegiul Naţional): Rolul problemelor de matematică în formarea elevilor 17:45 - 18:15