Menu   Asist. dr. Cristian Văideanu


    Curriculum Vitae
    Research
    Teaching

Contact

    vaideanu@uaic.ro
    +40 0232 201209

Home

  www.math.uaic.ro  www.math.uaic.ro
  


!! Evaluarea pentru examenul la disciplina "Complemente de matematici fundamentale" !!

Precizez inca o data modul in care se face evaluarea:
 • media finala este calculata ca media aritmetica a celor trei note obtinute la algebra, analiza matematica, geometrie, cu conditia ca fiecare din aceste note sa fie mai mare sau egala cu 4 ;
 • studentii care la una din lucrari nu au obtinut cel putin nota 4, trebuie sa refaca partialul respectiv in cadrul examenului;
 • mentionez ca acest mod de calcul a fost comunicat inca de la inceputul semestrului.
 • !! Cerinte pentru examenul la disciplina "Limbaje formale si teoria automatelor"-5 iunie 2018 !!

 • Subiecte pentru lucrarea examen-5 iunie 2018
 • !! Lucrare geometrie !!

 • Cerinte
 • Bibliografie-Geometrie

  Tema-Analiza matematica

  Bibliografie-Analiza matematica

  Suport pentru seminarul "Limbaje formale si teoria automatelor"

  Cerinte pentru examenul partial la disciplina "Limbaje formale si teoria automatelor"

 • Subiecte pentru lucrarea partiala