Proiect de cercetare exploratorie PN-III-P4-ID-PCE-2016-0188, nr. 10/2017


Director: Prof. dr. Constantin ZALINESCU

  

  Titlul complet al propunerii

  Echipa de cercetare

  Obiective

  Rezultate preconizate

  Publicatii

  Conferinte Internationale

  Mobilitati

  Alte activitati


1. TITLUL COMPLET AL PROPUNERII

Titlul complet al propunerii: Abordari variationale in optimizarea cu multifunctii si aplicatii
Acronimul: VASVOA

1.1 Aria tematica:

1.2 Rezumat

Prezentul proiect de cercetare vizeaza un studiu aprofundat al problemelor de optimizare vectoriala cu multifunctii, un domeniu aflat la intersectia ariilor de cercetare ale analizei neliniare variationale si ale teoriei optimizarii. Multitudinea de aplicatii in diverse domenii (incluzand stiintele economice, inteligenta artificiala, stiintele comportamentale) precum si cresterea importanta a acestui foarte activ domeniu de cercetare in ultimele douazeci de ani ne motiveaza sa dezvoltam investigatia noastra ce va fi bazata pe uneltele moderne ale analizei variationale si optimizarii vectoriale. Demersul nostru stiintific se refera la trei clase de probleme care sunt foarte importante pentru punerea in evidenta a unor noi aspecte in teoria optimizarii cu multifunctii, acestea putand genera un nou imbold aplicatiilor practice. In afara de legaturile intrinseci dintre aceste probleme pe care dorim sa le cercetam, un alt aspect care le uneste si creste sansele de succes ale studiului nostru este convergenta obiectivelor si metodelor pe care le avem in vedere. O alta motivatie pentru abordarea noastra este recenta monografie pe subiectul prezentei propuneri a liderului de proiect. In ultimii ani noi aspecte ale problemelor de optimizare au fost evidentiate iar acestea au necesitat introducerea si studiul unor versiuni rafinate ale principiilor variationale si concepte de regularitate specializate pentru multifunctii, cum ar fi subregularitatea, regularitatea directionala sau regularitatea in raport cu o multime. Aceste noi aspecte au generat metode adaptate pentru studiul problemelor cu un grad ridicat de precizie in modelarea fenomenelor lumii reale. Acesta este si cazul problemelor de optimizare cu structuri de ordine variabila, o foarte recenta arie de cercetare cu multiple aplicatii in stiintele medicale, stiintele comportamentale si economie. Acest domeniu de cercetare este in centrul propunerii noastre.


2. ECHIPA DE CERCETARE

Nr.Crt Nume si prenume Anul nasterii Titlul didactic/stiintific Doctorat
1 Zalinecu Constantin 1952 Profesor/CS I Da
2 Durea Marius 1975 Profesor/CS I Da
3 Strugariu Claudiu Raducu 1978 Profesor/CS I Da
4 Pantiruc Marian-Dumitru 1977 Lector/CS III Da
5 Florea Elena-Andreea 1990 ACS Da
6 Chelmus Dumitru-Teodor 1993 doctorand Nu
7 Plop Diana-Elena 1994 masterand Nu


3. OBIECTIVE

In acord cu cele precizate mai sus, obiectivele proiectului sunt:


4. REZULTATE PRECONIZATE

5. PUBLICATII

6. CONFERINTE INTERNATIONALE
7. MOBILITATI
8. ALTE ACTIVITATI


Sinteza rezultate 2017
Sinteza rezultate 2018
Sinteza rezultate decembrie 2019