Proiect de cercetare exploratorie PN-III-P4-PCE-2021-0690, nr. PCE 71 din 02.06.2022


Director: Prof. dr. Constantin ZALINESCU

  

  Titlul complet al propunerii

  Echipa de cercetare

  Obiective

  Rezultate preconizate

  Publicatii

  Conferinte Internationale

  Alte activitati1. TITLUL COMPLET AL PROPUNERII

Titlul complet al propunerii: Analiza variationala pe conuri si aplicatii in optimizarea vectoriala
Acronimul: VARACAVO

1.1 Aria tematica:
 • 11 STIINTE DE BAZA: Matematica

1.2 Rezumat

Prezenta propunere de proiect de cercetare are scopul de a explora mai multe idei noi si aspecte legate de unele clase de probleme generale in teoria optimizarii vectoriale si multivoce. Marea varietate de aplicatii in diverse domenii (incluzand matematici financiare si machine learning) motiveaza intentia noastra de a genera, prin obiectivele si metodele preconizate, o dinamica in directia unei modelari mai flexibile a diverse tipuri de aplicatii practice. Mai precis, principalele probleme pe care ne propunem sa le studiem sunt legate de: analiza variationala pe conuri, cu referire la proprietatile algebrice si topologice ale conurilor in spatii vectoriale generale; studiul fenomenelor directionale in eficienta Pareto, cu scopul de a avea un mai mare grad de flexibilitate in luarea deciziilor prin folosirea de directii speciale; investigarea, prin studiul unor concepte de regularitate metrica adaptate (directionala), a unor proprietati de natura numerica. Avand in vedere faptul ca principalul investigator are o bogata activitate in toate ariile de cercetare interconectate in cadrul acestei propuneri (analiza convexa, analiza neliniara si variationala, optimizare multivoca), si experienta stiintifica a echipei propuse, credem ca aceste obiective sunt realizabile.


2. ECHIPA DE CERCETARE

Nr.Crt Nume si prenume Anul nasterii Titlul didactic/stiintific Doctorat
1 Zalinescu Constantin 1952 Profesor/CS I Da
2 Durea Marius 1975 Profesor/CS I Da
3 Strugariu Claudiu Raducu 1978 Profesor/CS I Da
4 Acsinte (Florea) Elena-Andreea 1990 Lector/CS III Da
5 Stanciu Malina-Maria 1997 Doctorand Nu
6 Mirciu Diana-Elena 1999 Masterand Nu


3. OBIECTIVE

Conform celor precizate mai sus, obiectivele proiectului sunt:

 • 1. Analiza variationala pe conuri
  • 1.1. Proprietati algebrice si topologice pentru conuri
  • 1.2. Conuri de dilatare si separare conica
  • 1.3. Principii de minimalitate in optimizarea vectoriala si aplicatii
 • 2. Aplicatii in optimizarea vectoriala
  • 2.1. Noi tipuri de regularitate pentru aplicatii si conditii de optimalitate pentru eficienta Pareto
  • 2.2. Stabilitate si analiza variationala numerica pentru eficienta Pareto


4. REZULTATE PRECONIZATE
 • Etapa I (2022) - o lucrare stiintifica
 • Etapa a II-a (2023) - doua lucrari stiintifice
 • Etapa a III-a (2024) - doua lucrari stiintifice

5. PUBLICATII

6. CONFERINTE INTERNATIONALE
7. ALTE ACTIVITATI


Sinteza rezultate 2022