Admitere
Studii de licenţă
Studii de licenţă
Master
Şcoala doctorală
Master
Şcoala doctorală
Regulament
 Legături rapide
Orar
Orar Planetariu
Orar Sală Conferinţe
Pagini personale
Serviciu Email Studenţi
Serviciu Email Profesori
Seminarul Matematic
Analele ştiinţifice
UAIC
Acte de studii
Perfecţionare preuniversitară
Legături utile
Fundaţia ALUMNI
Centrul de Carieră
Download
 » Admitere » Studii de licenţă » Master
varianta
 

Admitere masterat - 2013Admiterea pentru studii de master se va organiza în perioada 9 - 11 septembrie 2013.


Facultatea de Matematică va organiza următoarele programe de master:

 • Matematică didactică
 • Master de cercetare în matematică
 • Calcul ştiinţific şi ingineria programării
 • Matematici financiare

Durata studiilor: 4 semestre, cursuri de zi

Nr. de locuri:

 • urmează să fie stabilit
 • 20 locuri fară taxă
 • 16 locuri cu taxă

Locurile fără taxă sunt distribuite asfel:

 • Master de cercetare în matematică - 6 locuri
 • Matematici financiare - 1 locuri
 • Calcul ştiinţific şi ingineria programării - 8 locuri
 • Matematică didactică - 5 locuri

Locurile cu taxă sunt distribuite asfel:

 • Master de cercetare în matematică - 5 locuri
 • Matematici financiare - 4 locuri
 • Calcul ştiinţific şi ingineria programării - 4 locuri
 • Matematică didactică - 3 locuri


Tipul concursului: Admiterea va fi fără examen, prin concurs de dosare


Criteriul de admitere:

 • media generală a examenului de licenţă

Criterii de departajare:

 • media generală a anilor de studii

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 120 RON
 • Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă: 2000 RON/an

Conţinutul dosarului:

 • fişă înscriere (click pentru download)
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);
 • certificatul de naştere, in copie legalizată
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui;
 • copie dupa cartea de identitate;
 • adeverintă medicală tip;
 • adeverintă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere (taxa poate fi plătită la Universitate sau la orice filială BRD din ţară);
 • dosar plic.

Precizare:

La înscriere fiecare cadidat va formula o listă de opţiuni privind atât specializările dorite cât şi modul de finanţare a studiilor (cu sau fără taxă). Candidaţii vor fi ordonaţi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere la master şi vor fi repartizaţi pe specializări în conformitate cu prioritatea opţiunilor formulate, în limita locurilor disponibile.
Regulament

1. Metodologie-privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2013 - 2014 click pentru download
sus

:: Prima pagină :: Download :: Hartă site ::
© Copyright 2014 Facultatea de Matematică