Menu   Marius DUREA


    Curriculum Vitae
    Research
    Teaching (in Romanian)

Contact

    durea(at)uaic.ro
     (++40) (0)232 201222

Home

  www.math.uaic.ro  www.math.uaic.ro
  

Cărți cu caracter didactic


Consultații semestrul I, 2017-2018: marți, 12-13; joi 16:30-17:30, la cabinet.


Calcul diferenţial şi integral pe mulţimea numerelor reale - anul I

Note de curs

Desfăşurarea activităţii. Cursul 1, Cursul 2, Cursul 3, Cursul 4, Cursul 5,

Fişe de lucru - seminarii şi activitate individuală

Fişa 1 - Numere reale, Fişa 2 - Șiruri, Fişa 3 - Serii,


Teoria optimizării - anul III, Matematică şi Matematică - Informatică

Note de curs şi seminar

Desfăşurarea activităţii. Săptămâna I, Săptămâna a II-a, Săptămâna a III-a,