Zilele Universităţii - 2016

Manifestările organizate de Facultatea de Matematică vor avea loc în perioada 27-29 octombrie 2016.
Pentru detalii click aici.

Zilele Universităţii 2016

Orar semestrul I

Orarul pentru semestrul I este disponibil online. Vă rugăm să verificaţi zilnic orarul pentru a fi la curent cu eventualele modificări.

Orar semestrul I

ALEGERI STUDENŢI

În ziua de 25 octombrie 2016 vor avea loc alegeri pentru reprezentantul studenţilor (ciclul licenţă) în Consiliul facultăţii.
Pentru detalii click aici.

MOBILITĂţI ERASMUS+ DE STUDIU

MOBILITĂŢI ERASMUS+
DE STUDIU

Durata unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.
Pentru detalii click aici.

MOBILITĂţI ERASMUS+ DE STUDIU

NOUTĂŢI

2016-10-21:  BURSA DE SERVICII IN CAMPUS STUDENTESC

Studenţii interesaţi de obţinerea unei burse de servicii în campusul studenţesc pot depune cerere şi scrisoare de intenţie, la secretariat, până luni, 24 octombrie 2016, ora 13:00. Selecţia se va face pe baza situaţiei şcolare (eliberată de secretariat) şi proba practică specifică atribuţiilor unui administrator de reţea.

2016-10-12:  PROGRAMUL ORELOR DE CONSULTATII - semestrul 1, 2016/2017

A fost stabilit programul orelor de consultaţii pentru semestrul 1 al anului universitar 2016-2017. Prezenţa la aceste activităţi este recomandată tuturor studenţilor.

2016-10-05:  BURSE DE AJUTOR SOCIAL 2016-2017

Documentaţia de acordare a burselor de ajutor social cuprinde cuantumul salariului de bază minim luat în calcul la acordarea burselor, perioada de depunere a dosarelor şi actele necesare pentru completarea dosarului, pentru fiecare categorie de criterii de acordare a bursei.
Dosarele complete se vor depune la Secretariat în perioada 11 - 21 octombrie 2016. Studenţii care solicită bursă socială sunt rugaţi să citească şi să respecte întocmai cerinţele prevăzute în documentaţie, respectiv să depună la dosar toate actele solicitate.

2016-10-04:  Cursuri Profesor Wojciech Kryszewski
În perioada 4-6 octombrie 2016, prof. Wojciech Kryszewskiseria va susţine o serie de trei cursuri cu tema Fixed Points for Nonself Maps. Acestea sunt programate zilnic, în intervalul orar 10-12, în Sala de conferinţe.

2016-10-03:  MOBILITĂŢI ERASMUS+ DE STUDIU
Pentru detalii click aici.

2016-09-29:  Orar semestrul I
Orarul pentru semestrul I este disponibil online. Vă rugăm să verificaţi zilnic orarul pentru a fi la curent cu eventualele modificări.

2016-09-27:  Cazare 2016
Click aici

2016-09-26:  Bun venit la UAIC

2016-09-25:  Susţinere teză doctorat în şedinţă publică
La data de 30 septembrie 2016, ora 11:00, în Sala de conferinţe a Facultăţii de Matematică, d-ra BUCUR ANDREEA-VALENTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "PROBLEME MATEMATICE ÎN MECANICA MEDIILOR CONTINUE", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.
Anunţ susţinere (click aici)

Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: admmath@uaic.ro