Bine  aţi venit

 Prima pagină
Evenimente
Arhivă ştiri
Conducerea facultăţii
Biroul consiliului
Consiliul facultăţii
Admitere
Studii de licenţă
Master
Misiune
Contact
 Legături rapide
Orar
Orar Planetariu
Orar Sală Conferinţe
Pagini personale
Serviciu Email Studenţi
Serviciu Email Profesori
Seminarul Matematic
Analele ştiinţifice
SSMR Iaşi
UAIC
Acte de studii
Perfecţionare preuniversitară
Legături utile
Fundaţia ALUMNI
Centrul de Carieră
Download
 
varianta
 

ADMITERE 2015


STUDII DE LICENŢĂ

IMPORTANT! În urma sesiunii de admitere din iulie 2015, la cele două specializări

  • Matematică

  • Matematică Informatică
au mai rămas 10 locuri la buget (fără taxă) şi 14 locuri cu taxă.

Pe aceste locuri pot fi admişi candidaţi care au dosarul de admitere la facultatea noastră şi care confirmă înmatricularea prin achitarea taxei de 50 de lei (la BRD) şi completarea dosarului cu diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original. Candidaţii pot ocupa unul dintre cele 10 locuri în ordinea prioritară a solicitării, până la data de 27 august 2015.
Locurile rămase neocupate după 27 august 2015 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2015.


STUDII DE MASTER

Taxele care trebuie achitate:

  • candidaţii admişi pe locurile de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei;
  • candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita 30% din taxa sem. I : 240 lei (studii de licenţă) respectiv 300 lei (studii de master)

Documente ce trebuie depuse la dosar:
(doar în cazul în care nu sunt deja depuse la dosar)

  • diploma de bacalaureat în original
  • foaia matricolă în original

Fiecare candidat admis, la buget sau cu taxă, va semna o declaraţie pe proprie răspundere care suplineşte contractul de studii ce va fi semnat la începutul anului universitar.

NOUTĂŢI

2015-07-28:  Gradul didactic I
Pentru detalii click aici [..]

2015-07-28:  Gradul II 2015
Pentru lista candidaţilor înscrişi click aici. [..]

2015-07-12:  Lansarea proiectului "Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită" - pentru detalii click aici [..]

2015-07-03:  Licenţă 2015
Pentru rezultate finale (M) click aici
Pentru rezultate finale (MI) click aici [..]

2015-07-03:  Disertaţie 2015
Pentru rezultate finale click aici. [..]

2015-07-03:  Licenţă 2015
Pentru rezultate (M) click aici
Contestaţiile pentru proba scrisă Fundamente de Matematică, la specializarea Matematică, se vor depune la Secretariat până la ora 19:00 a zilei de 3 iulie 2015.
Pentru rezultate contestaţii click aici
Pentru programare (prezentare lucrare - M) click aici [..]

2015-07-03:  Disertaţie ie 2015
Pentru programare click aici. [..]

2015-07-02:  Licenţă 2015
Pentru rezultate (MI) click aici
Contestaţiile pentru proba scrisă Fundamente de Matematică şi informatică, la specializarea Matematică informatică, se vor depune la Secretariat până la ora 13:30 a zilei de 3 iulie 2015.
Pentru programare (prezentare lucrare - MI) click aici [..]

2015-07-01:  Licenţă iulie 2015)
Toţi candidaţii vor prezenta, la intrarea în sala de examen, cartea de identitate.
Proba scrisă se va desfăţura joi, 2 iulie 2015, de la ora 8:00.

Săli de examen:
Specializarea Matematică - Amf. Myller
Specializarea Matematică informatică - Amf. I.3
[..]

2015-06-22:  Mobilităţi Erasmus pentru studenţi
Pentru detalii click aici [..]

2015-06-19:  Licenţă 2015 (update)
Pentru detalii click aici
Pentru fişă înscriere click aici [..]

2015-06-18:  Disertaţie 2015
Pentru detalii click aici
Pentru fişa de înscriere click aici [..]

2015-06-09:  Programarea examenelor şi restanţelor ( click aici) [..]

2015-06-05:  Tabere 2015
Lista finală cu studenţii care vor beneficia de locuri în tabere studenţeşti - 2015 (click aici) [..]

2015-05-29:  GRADUL II - 2015
Pentru calendarul examenelor şi alte informaţii click aici [..]

2015-05-19:  Referendumul universitar privind modalitatea de alegere a rectorului, iunie 2015
Pentru detalii click aici [..]

2015-05-14:  Gradul didactic II
Cursuri de pregătire pentru examenul de gradul II, sesiunea august 2015 (pentru detalii click aici) [..]

2015-05-06:  Prezentare Centrul Naţional Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informaţii

[..]

2015-05-06:  Licenţă 2015
Pentru modele de subiecte (actualizate - 6 mai 2015) click aici. [..]

2015-04-22:  Tabere 2015
Locuri tabere facultăţi (click aici)
Program Naţional Tabere Studenţeşti - 2015 (click aici) [..]

2015-03-25:  Şcoala altfel matematică - 2015
Pentru detalii click aici. [..]

2015-03-07:  Proiect pentru dezvoltarea carierei special pentru studenţii de la Matematică
Pentru detalii click aici. [..]

2015-03-04:  Mobilităţi Erasmus+ de studiu 2015-2016
Pentru detalii click aici. [..]

2015-03-03:  Gradul didactic I
Pentru repartizarea candidaţilor admişi la colocviul de grad didactic I, seria 2015-2017, pe conducători ştiinţifici, click aici. [..]

2015-02-16:  Examen disertaţie - februarie 2015
Pentru rezultate click aici. [..]

2015-02-16:  Examen licenţă - februarie 2015
Pentru rezultate click aici. [..]

2015-02-13:  S-a afişat varianta de orar valabilă pentru semestrul II (2014 - 2015). Click aici
Important: sunt posibile noi modificări [..]

2014-05-30:  Important
Lista studenţilor restanţieri la plata taxei de şcolarizare, care nu vor fi primiţi la examene (click aici) [..]

EVENIMENTE
The Eighth Congress of Romanian Mathematicians, June 26-July 1, 2015, Iaşi, România
Şcoala altfel Matematică (2015)
Conferinţa Naţională SSMR, 24-26 octombrie 2014, Iaşi
Sesiunea omagială dedicată d-lui Prof. dr. Constantin Corduneanu la a 85-a aniversare
Concursuri
Abilitări
 
PENTRU STUDENŢI
Anunţ licenţă 2015
Adeverinţe online
SIMSWEB
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor: examene de absolvire, licenţă, diplomă, disertaţie
Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice - licenţă
Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice - master
 
REŢEA EUROPEANĂ
Marie Curie ITN
Controlled Systems
CEFAIR
Centru de formare şi analiză în ingineria riscurilor
ALUMNI
Pentru absolvenţii noştri
 
CONTACT
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
Tel:0232/20.10.60
Fax:0232/20.11.60
E-mail:admmath@uaic.ro

:: Prima pagină :: Download :: Hartă site ::
© Copyright 2015 Facultatea de Matematică