Bine  aţi venit

 Prima pagină
Evenimente
Arhivă ştiri
Conducerea facultăţii
Biroul consiliului
Consiliul facultăţii
Admitere
Studii de licenţă
Master
Misiune
Contact
 Legături rapide
Orar
Orar Planetariu
Orar Sală Conferinţe
Pagini personale
Serviciu Email Studenţi
Serviciu Email Profesori
Seminarul Matematic
Analele ştiinţifice
SSMR Iaşi
UAIC
Acte de studii
Perfecţionare preuniversitară
Legături utile
Fundaţia ALUMNI
Centrul de Carieră
Download
 
varianta
 

ADMITERE 2014


Licenţă 3 ani:

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să se prezinte la secretariatul Facultăţii de Matematică în zilele dea 12 şi 15 septembrie 2014, pentru confirmarea opţiunii de a fi înmatriculat la facultatea noastră.

Taxele ce trebuiesc achitate:

  • candidaţii admişi pe locurile de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei;
  • candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita 30% din taxa sem. I : 240 lei

Documente ce trebuiesc depuse la dosar:
(doar în cazul în care nu sunt deja depuse la dosar)

  • diploma de bacalaureat în original
  • foaia matricolă în original

Candidaţii vor semna o declaraţie pe proprie răspundere care suplineşte contractul de studii ce va fi semnat la începutul anului universitar. Candidaţii admişi cu taxă şi cei de pe lista de rezerve vor verifica luni, 15 septembrie 2014 situaţia confirmărilor pentru a şti dacă vor intra pe lista de studenţi bugetari.
STUDII DE MASTER
CONVERSIE PROFESIONALĂ

NOUTĂŢI

2014-09-12:  Admitere doctorat 2014
Concursul de admitere are loc luni, 15 septembrie 2014, la ora 10.00, in sala 2.1 [..]

2014-08-28:  Gradul II 2014
Pentru rezultatele finale click aici. [..]

2014-08-27:  Gradul II - 2014
Pentru subiecte click aici. [..]

2014-08-24:  Departament Cercetare
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, organizează selecţia în vederea angajării în cadrul Departamentului de Cercetare al Facultăţii de Matematică pentru un post de asistent de Cercetare ştiinţific - 1/2 normă (4 ore/zi), periodă determinată. Selecţia va avea loc în data de 29.08.2014 ora 9:00 în Sala 2.1 de la Facultatea de Matematică.
Pentru mai multe detalii click aici.
Departament Didactic
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, organizează concurs în vederea angajării în cadrul Departamentului Didactic al Facultăţii de Matematică pentru următoarele posturi:
- Profesor universitar poziţia 1. Discipline din planul de învăţământ: Calcul diferential si integral pentru functii de o variabila. Selecţia va avea loc în data de 30.08.2014 ora 10:00 în Sala de Conferinţe a Facultatăţii de Matematică.
Pentru mai multe detalii click aici. [..]

2014-08-06:  Calendarul cazărilor
Pe 24 septembrie 2014 se vor afişia la facultate şi pe site listele cu studenţiii care au primit, în ordinea punctajelor obţinute (la admitere sau îin anul precedent), dreptul de cazare în căminele UAIC;
între 25-28 septembrie 2014 poţi ridica de la facultate dispoziţia de cazare, pe care o prezinţi la căminul unde ai fost repartizat pentru a te caza.
Pe 29 septembrie 2014, ora 15:00 se anulează dispoziţiile de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora.
Pe 29 septembrie 2014, ora 20.00 se raportează către facultă?i, de către Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, locurile rămase libere.
Pe 30 septembrie 2014, ora 9.00 se eliberează dispoziţiile de cazare pentru studenţii care nu au primit dreptul de cazare, în ordinea mediilor. Dispoziţiile de cazare eliberate începând cu această dată sunt valabile 24 de ore. [..]

2014-07-21:  Gradul II 2014
Pentru lista candidaţilor înscrişi click aici. [..]

2014-07-15:  Pentru programul de master Matematici aplicate cu predare în limba engleză, conform Metodologiei de admitere de la Universitatea "Al. I. Cuza", candidaţii trebuie să susţină o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis / respins. Acei candidaţi care fac dovada absolvirii a cel puţin 3 (trei) semestre de limbă engleză la programul de licenţă deja absolvit vor fi declaraţi admişi la această probă. Ceilalţi candidaţi vor susţine o probă orală de limba engleză în faţa unei comisii care va funcţiona în fiecare zi de admitere (16 - 25 iulie 2014), în intervalul orar 11:00 - 12:00, în sala 2.5. [..]

2014-07-04:  GRADUL II - 2014
Calendarul desfasurarii examenului:
   - 26 august 2014 - Metodica predarii Matematicii (scris)
   - 28 august 2014 - Pedagogie (oral)
Programele pe baza carora se desfasoara probele de examen:
   - Matematica - aprobata prin OMEN nr. 3442 / 21.03.2000
   - Pedagogie - Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007
Pentru metodologia de examen click aici.
Candidatii vor prezenta, inaintea primei probe de examen, chitanta de plata a taxei de procesare a dosarului - 150 lei (cod 107 / forma de invatamant 01 / zona 1135, cont RO68BRDE240SV89534452400).
Taxa se poate achita la orice agentie BRD din tara. [..]

2014-07-04:  Tabere 2014
Pentru lista locurilor atribuite click aici. [..]

2014-07-04:  GRADUL II - 2014
IMPORTANT: În perioada 18 - 20 august 2014 se vor organiza cursuri de pregătire a examenului de obţinere a gradului didactic II, specialitatea Matematică, prin Societatea de Ştiinţe Matematice din România, filiala Iaşi.
Detalii despre orar şi alte informaţii vor fi disponibile la adresa http://www.math.uaic.ro/ssmriasi [..]

2014-07-03:  Examen licenţă - iulie 2014
Pentru rezultate click aici. [..]

2014-07-02:  Examen disertaţie - iulie 2014
Pentru rezultate click aici. [..]

2014-06-30:  Examen disertaţie - iulie 2014
Pentru programare click aici. [..]

2014-06-30:  Examen licenţă - iulie 2014
Pentru programare click aici. [..]

2014-06-27:  Tabere studenţeşti - 2014
In urma redistribuirii de noi locuri in tabere la facultati, studentii facultatii noastre vor beneficia de un loc in plus; acesta ii va reveni studentei Irimescu Veronica din anul I, care este prima pe lista de reserve.
Pentru repartizarea locurilor in tabere Comisiile de selectie se vor intruni cu studentii beneficiari de tabere miercuri, 2 iulie 2014, la ora 12.00, la Decanatul facultatii. Studentii vor avea asupra lor atat carnetul de student vizat la zi, cat si C.I. (original si copie; copiile vor fi atasate diagramelor de cazare).
Pentru repartizarea locurilor in tabere pe facultati -serii si locatii click aici. [..]

2014-06-16:  Examen licenţă-2014
Perioada de inscriere: 23 - 27 iunie 2014
Examenul de licenta: 2 iulie 2014
La intrarea în sală, fiecare candidat va extrage biletele cu subiectele pentru Proba 1 - Fundamente de matematică pentru specializarea Matematică, respectiv Fundamente de matematică şi informatică, pentru specializarea Matematică Informatică, şi va avea la dispoziţie 20 minute pentru prezentarea lucrării de licenţă şi a soluţiilor pentru subiectele extrase. [..]

2014-06-16:  Tabere studenţeşti - 2014
Pentru lista finală a beneficiarilor click aici. [..]

2014-06-16:  Examen disertaţie-2014
Perioada de inscriere: 23 - 27 iunie 2014
Examenul de disertaţie: 1 iulie 2014. [..]

2014-06-14:  Programarea examenelor şi restanţelor ( click aici)
IMPORTANT: pot să apară modificări [..]

2014-06-10:  Tabere 2014
- Lista de rezervă cu studenţii care doresc să beneficieze de tabere studenţeşti în timpul vacanţei de vară (click aici)
- Proces verbal de selecţie a studenţilor (click aici) [..]

2014-06-01:  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi organizeaza, in luna iunie 2014, o noua sesiune de selectie pentru acordarea de burse doctorale in cadrul proiectului "Sistem integrat de imbunatatire a calitatii cercetarii doctorale si postdoctorale din Romania si de promovare a rolului stiintei in societate" [..]

2014-05-30:  Important
Lista studenţilor restanţieri la plata taxei de şcolarizare, care nu vor fi primiţi la examene (click aici) [..]

2014-05-26:  Tabere 2014
- Lista studenţilor care doresc să beneficieze de tabere studenţeşti în timpul vacanţei de vară (click aici)
- Repartizarea locurilor în tabere pe facultăţi (click aici) [..]

2014-05-20:  Tabere 2014
Studenţii care doresc să beneficieze de tabere studenţeşti în timpul vacanţei de vară trebuie să completeze cererea tip cuprinsă în metodologie (click aici) şi să o depună la secretariatul facultăţii până joi, 22.05.2014, ora 12. [..]

2014-05-11:  "Echipa Centric IT Solutions va invita sa participati la seminariile Cloud Computing si Internet of Things sustinute de Leen Blom (Manager Research & Development) si prof. dr. Ben van Lier (Director of Strategy & Innovation).
Program:
1. Cloud Computing, Leen Blom - Marti, 13 Mai, Ora 18, Facultatea de Informatica, Corp C, Sala C309
2. Internet of Things, Ben van Lier - Marti, 13 Mai, Ora 16, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Corp B, Sala B1
Inregistrarea pentru aceste evenimente nu este necesara. [..]

ADMITERE 2014
Studii de licenţă
Master
Doctorat
EVENIMENTE
Concurs Gaudeamus
Sesiunea omagială dedicată d-lui Prof. dr. Constantin Corduneanu la a 85-a aniversare
THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE OF TENSOR SOCIETY ON DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS, AND INFORMATICS BESIDES
Concursuri
Abilitări
Decernare titlu Doctor Honoris Causa - Prof. Philippe Ciarlet
Prof. Haim Brezis Conference in Iaşi, October, 26-31, 2010, Iasi, Romania
"A. Myller" Mathematical Seminar Centennial Conference, June, 21-26, 2010, Iasi, Romania
 
PENTRU STUDENŢI
Anunţ licenţă 2015
Adeverinţe online
SIMSWEB
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor: examene de absolvire, licenţă, diplomă, disertaţie
Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice - licenţă
Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice - master
 
REŢEA EUROPEANĂ
Marie Curie ITN
Controlled Systems
CEFAIR
Centru de formare şi analiză în ingineria riscurilor
ALUMNI
Pentru absolvenţii noştri
 
CONTACT
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
Tel:0232/20.10.60
Fax:0232/20.11.60
E-mail:admmath@uaic.ro

:: Prima pagină :: Download :: Hartă site ::
© Copyright 2014 Facultatea de Matematică