SIMPOZION ANIVERSAR

Personalitate proeminentă a matematicii româneşti, profesor al Facultăţii de Matematică, Acad. Radu Miron a marcat timp de 65 de ani evoluţia şcolii matematice ieşene.

La Mulţi Ani, Domnule Profesor!

SIMPOZION ANIVERSAR - Acad. Radu Miron la 90 de ani!

MOBILITĂŢI ERASMUS+
DE STUDIU

Durata unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.
Pentru detalii click aici.

MOBILITĂţI ERASMUS+ DE STUDIU

Orar semestrul I

Orarul pentru semestrul I este disponibil online. Vă rugăm să verificaţi zilnic orarul pentru a fi la curent cu eventualele modificări.

Orar semestrul I

OPORTUNITĂŢI DE
CARIERĂ

Nu ştii ce să faci după ce termini facultatea? Aplică pentru unul dintre posturile recomandate.
Pentru detalii click aici.

Prezentări Planetariu

NOUTĂŢI

2017-10-19:  Concurs - Bursele Sf. Dumitru
Pentru detalii click aici. [..]

2017-10-12:  ELEMENTE DE MATEMATICI PREUNIVERSITARE
Listele studenţilor care ar trebui să urmeze cursul Elemente de matematici preuniversitare:
- grupele M111 si M112
- grupele M113 si M114
- grupele M115 si M116
Notele obţinute la testare se pot afla de la secretariat, doar individual.

2017-10-12:  Practică de specialitate
Companiile care oferă în semestru I locuri de practică pentru studenţii facultăţii noastre sunt: Amazon, Centric şi Continental. Activităţilor desfăţurate în cadrul acestor companii li se vor adăuga activităţile organizate în parteneriat cu ISJ Iaşi.
Aceste locuri sunt disponibile pentru studenţii din anul III (M şi MI) şi pentru cei de la master (MAE şi MDC).
Pentru detalii click aici.

2017-10-05:  Prezentare Centric
Studenţii facultăţii noastre sunt invitaţi vineri 6 octombrie, ora 12:00 (amfiteatrul I.3) la o întâlnire cu reprezentanţi ai companiei Centric care vor prezenta oportunităţile de carieră (practică, internship etc) pentru studenţii facultăţii în cadrul companiei.

2017-10-03:  BURSE SOCIALE 2017-2018
Conform documentaţiei privind acordarea burselor sociale pentru semestrul 1 al anului universitar 2017-2018, perioada de depunere a dosarelor este 9.10.2017-19.10.2017. Lunile care se iau în calcul pentru stabilirea venitului sunt iunie, iulie şi august 2017, iar salariul minim net pe economie care se ia în calcul este de 1065 lei/lună.
Dosarele se depun la secretariat, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-16:00, studenţii aplicanţi fiind rugaţi să respecte întocmai prevederile documentaţiei şi să prezinte dosarul complet (nu se acceptă dosare incomplete).

2017-10-03:  MOBILITĂŢI ERASMUS+ DE STUDIU
Pentru detalii click aici.

2017-10-03:  TESTARE ANUL I
Studenţii din anul I vor susţine testarea iniţială la disciplina Elemente de matematici preuniversitare, vineri, 6 octombrie 2017, la ora 14:00, în următoarele sali:
- grupele M111 şi M112 în amf. II.4
- grupele M113 şi M114 în amf. Al. Myller
- grupa M115 în sala 2.5
- grupa M116 în sala 2.1.
Disciplina este recomandată tuturor studenţilor.

2017-09-29:  Orar semestrul I
Orarul pentru semestrul I este disponibil online. Vă rugăm să verificaţi zilnic orarul pentru a fi la curent cu eventualele modificări.

2017-09-20:  Bun venit la UAIC

2017-09-19:  Susţinere teză doctorat în şedinţă publică
La data de 9 octombrie 2017, ora 10:00, în Sala de conferinţe a Facultăţii de Matematică, d-ra ACSINTE ANDREEA căs. FLOREA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "CONTRIBUŢII LA STUDIUL UNOR PROBLEME DE OPTIMIZARE VECTORIALĂ CU ORDINE VARIABILĂ", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.
Anunţ susţinere (click aici).

2017-09-14:  REINSCRIERI SI REINMATRICULARI 2017-2018
Studenţii care sunt în situaţia de repetare sau au fost exmatriculaţi pot solicita reînscrierea, respectiv reînmatricularea, în scris, până la data de 2 octombrie 2017.

2017-09-12:  GRADUL DIDACTIC I, seria 2016-2018
Rezultatele obţinute la recenzia lucrării metodico-ştiinţifice de către candidaţii înscrişi la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2016-2018.

2017-08-29:  GRADUL DIDACTIC II - august 2017

Rezultatele finale ale examenului de obţinere a gradului didactic II în învăţământ - sesiunea august 2017, şi subiectele propuse.

2017-08-05:  GRADUL DIDACTIC I, seria 2016-2018
Informaţii referitoare la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2016-2018, şi lista candidaţilor.

2017-07-18:  GRADUL DIDACTIC II - august 2017
Lista cadrelor didactice înscrise pentru susţinerea examenului de obţinere a gradului didactic II în învăţământ - sesiunea august 2017.

2017-07-07:  ADEVERINTE FINALIZARE STUDII
Incepând de vineri, 7 iulie 2017, la secretariat se eliberează adeverinţele de licenţă şi disertaţie. Program: 9:00 - 16:00, în zilele lucrătoare. Absolvenţii vor prezenta fisa de lichidare cu vizele necesare, pentru a primi adeverinţa şi actele de studiu în original de la dosar.

2017-07-05:  EXAMEN LICENTA - iulie 2017
REZULTATE FINALE:
- Comisia 1 Matematică informatică
- Comisia 2 Matematică informatică
- Comisia Matematică

2017-07-04:  EXAMEN DISERTATIE - iulie 2017
REZULTATE Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie:
- Comisia Matematică didactică şi de cercetare
- Comisia Matematici aplicate - în limba engleză

2017-07-3:  ERASMUS+ - stagii practica
Anunt privind selectia pentru stagii de practică, an universitar 2016-2017.

2017-06-30:  TABERE - vara 2017
- Centralizator final beneficiari
- Proces-verbal încheiat în urma şedinţei pentru selecţia beneficiarilor locurilor de tabără. Depunerea contestaţiilor: 12-13 iunie 2017, la secretariat.

2017-06-13:  Chestionarul de satisfactie pentru studenti
Studenţii facultăţii sunt invitaţi să completeze chestionarul de satisfacţie. Detalii aici.

2017-04-20:  TEME PENTRU LUCRARILE DE DISERTATIE
Studenţii din anul I master, specializările Matematică didactică şi de cercetare şi Matematici aplicate - în limba engleză, sunt informaţi că a fost făcută publică lista temelor pentru lucrările de desertaţie (promoţia 2018). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2017-04-20:  TEME PENTRU LUCRARILE DE LICENTA
Studenţii din anul II, specializările Matematică şi Matematică informatică, sunt informaţi că a fost făcută publică lista temelor pentru lucrările de licenţă (promoţia 2018). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2017-03-30:  MathGala

2017-03-28:  BURSE - semestrul 2
UPDATE: Lista studenţilor bursieri în semestrul al 2-lea al anului universitar 2016-2017 - după expirarea perioadei de contestaţii.
Astăzi, 28 martie 2017, la ora 10:30, a fost afişată, la avizierul facultăţii, lista studenţilor bursieri în semestrul al 2-lea al anului universitar 2016-2017. Termenul pentru depunerea contestaţiilor este 28.03.2017, între orele 10:30-16:30. Contestaţiile se depun la secretariat, fizic sau prin e-mail la adresa admmath@uaic.ro. Lista finală va fi supusă avizării în şedinţa Consiliului facultăţii din data de 29 martie 2017, fiind apoi publicată pe website şi la avizier.

2017-03-14:  ERASMUS+ - anunt selectie 2017-2018
Calendarul pentru selecţia studenţilor care doresc să acceseze o mobilitate Erasmus+ şi alte informaţii legate de aceste mobilităţi, aici.

2017-02-22:  CONTURI E-MAIL STUDENTI
Studenţii Facultăţii de Matematică trebuie să deţină un cont de e-mail instituţional pe perioada studiilor. In acest scop, accesul la un astfel de cont se va face prin intermediul platformei Office 365, în baza unei colaborări între UAIC şi Microsoft România.
Contul de acces pentru resursele programului Office365 este acelaşi cont de acces creat la D.C.D. ce este folosit inclusiv pentru autentificare în reţeaua wireless, reţeaua din cămine, acces în sistemul Eduroam etc.
In cazul în care nu aveţi un astfel de cont, îl puteţi obţine în urma completării formularului de înregistrare disponibil la
https://register.uaic.ro/studs/.
Detalii se găsesc la adresa http://dcd.uaic.ro/?page_id=1602

2017-02-09:  INFORMATII GRATUITATE TRANSPORT CFR
Rectoratul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a transmis următoarea informare privind acordarea gratuităţii pentru transport CFR: descarcă documentul.

2016-11-3:  LISTA STUDENTILOR BURSIERI in semestrul 1
A fost publicată lista studenţilor care beneficiază de bursă în semestrul 1 al anului universitar 2016/2017. Eventualele contestaţii se vor depune la secretariat pană la data de 4.11.2016, ora 10:00.
Studenţii bursieri trebuie să deţină un cont şi un card bancar la una dintre următoarele bănci cu care universitatea are încheiate convenţii: BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, BANCPOST, ING,BANCA TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK.
Studenţii bursieri din anul I sunt rugaţi să aduca extrasele de cont la secretariat pană la data de 4.11.2016, ora 16:00, pentru a fi centralizate şi trimise la Serviciul Burse.

2016-10-12:  PROGRAMUL ORELOR DE CONSULTATII - semestrul 1, 2016/2017
A fost stabilit programul orelor de consultaţii pentru semestrul 1 al anului universitar 2016-2017. Prezenţa la aceste activităţi este recomandată tuturor studenţilor.

CALENDAR 16 Oct-22 Oct

Next Prev

Nu există evenimente pentru această săptămână
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro